Η βλάστηση γενικώς ορίζεται ως η ανάδυση και η ανάπτυξη του σπορόφυτου σε ένα στάδιο όπου η πτυχή των βασικών του δομών υποδεικνύει κατά πόσο είναι σε θέση να αναπτυχθεί επιπλέον σε ένα ικανοποιητικό φυτό υπό ευνοϊκές συνθήκες. Ο όρος ‘ποσοστό βλάστησης’ είναι ένα ποσοστό των σπόρων ενός συγκεκριμένου είδους φυτού, ποικιλίας ή είδους σπόρου που είναι πιθανόν να βλαστήσουν σε μια δεδομένη περίοδο και να οδηγήσουν στο σχηματισμό του σπορόφυτου. Οι δημιουργία τέτοιων μαθημάτων εκπαιδευτικού πειράματος πάνω στην εξέταση του ποσοστού βλάστησης παρέχει στους μαθητές μια ορατή επίγνωσή στη διαδικασία ανάπτυξης του σπορόφυτου υπό πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης. Η βλάστηση του σπόρου εξαρτάται τόσο από τις εσωτερικές όσο και από τις εξωτερικές συνθήκες. Διάφορα φυτά απαιτούν διαφορετικές μεταβλητές για μια πετυχημένη βλάστηση των σπόρων. Συχνά αυτή εξαρτάται από τη μεμονωμένη ποικιλία του σπόρου και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις οικολογικές συνθήκες του φυσικού βιότοπου του φυτού. Οι σπόροι μπορεί να φέρουν παθογόνα τόσο εσωτερικά όσο και στις επιφάνειες τους. Οι σπόροι μπορεί επίσης να έχουν προσβληθεί από ιούς, βακτήρια, μύκητες και νηματώδη τα οποία μπορεί να είναι η αιτία το φυτό να εμφανίσει διάφορα συμπτώματα ή μπορεί να βρίσκονται σε καταστολή εωσότου το σπορόφυτο να αναδυθεί ή μέχρι το φυτό να φτάσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Για αυτόν το λόγο, η εξοικείωση με το ποσοστό βλάστησης ενός δείγματος σπόρων αναμένεται να κινητοποιήσει τους μαθητές να αξιολογήσουν την ποιότητα των σπόρων και επιπλέον να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της ανάγκης να συντηρούμε το περιβάλλον. Η ανάπτυξη των σπορόφυτων αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές και αποκτούν ενδιαφέρον για την ιδέα ότι η βάση για μια πετυχημένη βλάστηση σπόρου εξαρτάται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο συνδυασμός της θεωρητικής διδασκαλίας με ένα υπόδειγμα πρακτικής εφαρμογής μέσω της διεξαγωγής ενός τεστ βλάστησης για μια συγκεκριμένη σοδειά κάνει την όλη διαδικασία πολύ πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές να συμμετέχουν.