Τα GreenIdeas (http://greenideasproject.org) είναι διαδραστικά και ενδιαφέροντα workshops που διερευνούν τρόπους με τους οποίους η πράσινη καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί από την εκπαίδευση και την τεχνολογία.