Το έργο Natural Europeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές μέσω των ψηφιακών συλλογών των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.