Μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (9-10 ετών) επισκέπτονται έναν αποτεφρωτήρα αποβλήτων στο Schwandorf (Γερμανία). Πριν και κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι μαθητές μαθαίνουν για τα απόβλητα, τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση, την ενέργεια των αποβλήτων και τεχνικές πτυχές του αποτεφρωτήρα και της τουρμπίνας. Το έργο περιλαμβάνει συνεργασία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για παράδειγμα για την εξεύρεση στοιχείων σχετικά με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από την κοινότητα όπου ζουν οι μαθητές και για την αναζήτηση στο σύστημα του αποτεφρωτήρα για να μάθουν πόση ενέργεια έχει αποκτηθεί από τα απόβλητα. Εχει επίσης συσταθεί να είναι βασισμένο στην έρευνα, συμπεριλαμβάνονταςεμπειρικές δραστηριότητες, για παράδειγμα την γνώση για τα διαφορετικά είδη ενέργειας.