Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (13-14 ετών) μαθαίνουν σε θέσεις εργασίας για την επίτευξη και τη διακινδύνευση της μελισσών, με έμφαση στην επικοινωνία και τον προσανατολισμό των μελισσών, την οικολογική και οικονομική σημασία των μελισσών, τη διαταραχή κατάρρευσης αποικίας και για το τι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από τις μέλισσες (Bee-onics). Η δομή αυτής της μονάδας μάθησης βασίζεται στην προσέγγιση της έρευνας και περιλαμβάνει εμπειρικές δραστηριότητες καθώς και διαδραστικά στοιχεία ηλεκτρονικής μάθησης. Το υλικό της ηλεκτρονικής μάθησης περιέχει διάφορα στοιχεία και live streams των διαδικτυακής πλατφόρμας HOBOS (HOneyBeeOnlineStudies). Οι HOBOS βασίζονται σε μια ειδικά σχεδιασμένη κυψέλη η οποία είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες, συσκευές μέτρησης και αρκετές κάμερες, καθώς και μια θερμο γραφική κάμερα.