Η διεπιστημονική εργασία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επικεντρώνεται στα τροπικά δάση και την κλιματική αλλαγή. Η εργασία προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από το οικοσύστημα, το ρόλο του σε σχέση με την κλιματική αλλαγή καθώς και την κοινωνική ευθύνη όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.