Leerlingen van de middelbare school organiseerden een bewustwordingscampagne rond verantwoord gebruik van middelen voor leerlingen van de lagere school en de kinderen van de kleuterschool. Dit project werd geselecteerd als winnaar van de U4Energy award 2012.