Η εργασία ‘Μαθητές Ενωμένοι για ένα Βιώσιμο Σχολείο!’ αποσκοπεί στη δημιουργία υπευθύνων, ενημερωμένων πολιτών που ασχολούνται με τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων. Εναρμονίζεται με το πλαίσιο της Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη που προτείνεται από εργασιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΕΕ.