Het OW is een kans om het kritisch denken en de onderzoekscapaciteiten van studenten te ontwikkelen en het vergaren van toegepaste kennis over milieukwesties te stimuleren. De motivatie en de eigen toegepaste methodieken van de student zijn de belangrijkste factoren om een succesvol OW te bekomen.