Το ‘Ποτάμι της Ζωής’ είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που απευθύνεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το τριφασικό σχέδιο μαθήματος είναι ιδανικό για τους δασκάλους που επιθυμούν να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια μελετημένη και καλά οργανωμένη, παιχνιδιάρική και πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι προτεινόμενες δράσεις συνδέουν την τάξη με έναν πραγματικό υδροβιότοπο (ποτάμι). Οι μαθητές θα εξετάσουν την ποιότητα του νερού του ποταμιού μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας και θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία του καθαρού νερού για τον πλανήτη.