Η εκπαιδευτική μου εργασία ‘Ο Σχολικός μου Κήπος’ συνδέει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με ζητήματα της πραγματικότητας, συνδέει την επίσημη με την ανεπίσημη εκπαίδευση και χρησιμοποιεί τη προσέγγιση μάθησης που βασίζεται σε έρευνα προκειμένου να υπογραμμίσει το διεπιστημονικό χαρακτήρα της κηπουρικής στο σχολείο. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιβάλλον τους και αναπτύσσουν ένα ισχυρό αίσθημα κοινότητας και ενσωμάτωσης.