ΤοBarcelonaSchoolAgenda 21 Programme(PA21E ακρωνύμιο στα Ισπανικά) είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε σχολεία, η οποία ενεργεί σύμφωνα με την Ατζέντα 21της πόλης. Η PA21E σχεδιάστηκε το 2000 στην τότε πρόσφατα συγκροτούμενη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Συμμετοχής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της οποίας η κύρια αρμοδιότηταήταν να αναπτύξει την Τοπική Ατζέντα 21.