Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί και οι γονείς εκπαιδεύονται να υποστηρίζουν τα παιδιά να μάθουν να ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ως τα σχολεία τους. Τα εργαστήρια για γονείς, η επαγγελματική εξέλιξη για νηπιαγωγούς και οι χαρούμενες δραστηριότητες για παιδιά παρέχουν μια βαθύτερη γνώση σχετικά με τη μείωση της κίνησης, την ασφάλεια και τις πτυχές της υγείας και τα γενικότερα οφέλη του τακτικού βαδίσματος.