Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15-16 ετών) μαθαίνουν σε ένα μαθησιοκεντρικό περιβάλλον για τη χρήση της ενέργειας, της ορυκτήςενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η έμφαση δίνεται στο πώς εξοικονομούνται οι πηγές ορυκτών πόρων με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η αιολική ενέργεια, το νερό και ο ήλιος. Κατά το πρώτο μέρος του σεναρίου μάθησης οι μαθητές εργάζονται με offline υλικό. Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασης οι μαθητές εργάζονται με ένα διαδραστικό παιχνίδι/προσομοίωσηενέργειας. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αντικαταστήσει όλες τιςμονάδες παραγωγής πυρηνικήςενέργειας και ενέργειας ορυκτών πόρων με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.