Topic outline

 • Summary

  Op 16 februari 2005 trad het Kyoto-protocol in werking. Op die dag besloten de scholen om op symbolische wijze aandacht te besteden aan dit verdrag door de verwarming op school minstens een graad lager te zetten. Studenten en docenten werden gestimuleerd om warme kleding te dragen die dag. Dit was hun bijdrage aan de Kyoto-overeenkomst.


  De scholen organiseerden verschillende educatieve en recreatieve activiteiten om het bewustzijn bij hun leerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel te verhogen en een energie-efficiënte school te waarborgen. Duurzame energie is de echte boodschap van dikke truiendag. Minder energie betekent ook het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 • Aims

  Voor scholen markeert de dikke truiendag het begin van een ondersteunende campagne voor een groter energieproject. Op deze manier willen de scholen de boodschap uitsturen dat iedereen kan bijdragen aan een beter milieu.

 • Main activities

  De Vlaamse overheid organiseerde de eerste Dikke Truiendag op 16 februari 2005 (de dag dat het Kyoto-protocol in werking is getreden). Het doel van het Kyoto-protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. Dikke truiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag. Iedereen kan energie besparen. Het voorkomen van energieverspilling is een belangrijke stap in de bestrijding van het energieverbruik.

 • Involved actors

  Grootschalige energiecampagnes zijn een kerntaak van het Vlaams Energieagentschap. Scholen kunnen onderwijsmaterialen gebruiken die door de Vlaamse overheid worden gegeven. Docenten kunnen kiezen welke acties zij organiseren om energie te besparen. 

 • Connection with the curriculum

  De week van 16 februari werken de leraren rond het thema klimaatverandering. Ze kunnen online onderwijsmaterialen gebruiken.

  Er is extra aandacht voor de opwarming van de aarde en energiebesparing tijdens de lessen wereldoriëntatie. In de aardrijkskundeles leren studenten over de ecologische voetafdruk, afval en duurzame materialen. 

 • Where to find the application or case

 • Content

  Dikke truiendag is een jaarlijks initiatief, georganiseerd door de milieuafdeling van de Vlaamse overheid sinds 2005. De campagne richt zich vooral op het onderwijs. Scholen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de campagne.

  Wat begon als een leuk evenement voor scholen is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement. In 2006 namen ook overheidsinstellingen en bedrijven deel. In 2008 werden ook gezinnen thuis bij de actie betrokken. Tijdens de week van 16 februari werken leraren werken rond het thema klimaatverandering. Studenten leren meer over de opwarming van de aarde en energiebesparing tijdens de lessen wereldoriëntatie. In de aardrijkskundeles leren studenten over de ecologische voetafdruk, afval en duurzame materialen. Zij maken gebruik van educatieve materialen op de verschillende websites.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Dikke truiendag werd aanvankelijk georganiseerd om het Kyoto-verdrag in de spotlight te plaatsen. Nu is deze dag een symbolische dag die de aandacht wil vestigen op klimaatverandering, energie, afval, biodiversiteit en nog veel meer.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De hele schoolgemeenschap is betrokken bij dit project. Leerkrachten kiezen een onderwerp in samenspraak met de studenten en bespreken het tijdens de lessen. Er zijn verschillende organisaties die de docenten en studenten ondersteunen met nuttige onderwijsmaterialen en onderwerpen over biodiversiteit, klimaatverandering, kernenergie etc.

  WWF biedt bijvoorbeeld een educatief pakket aan voor studenten van 9 tot 14 jaar. Het doel is om kinderen te onderwijzen over de gevolgen van overmatig energiegebruik en hen energie te leren besparen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Dit wordt gedaan met een aantal experimenten. De experimenten kunnen worden gedownload op het internet. Voor de leerkrachten is er een leidraad met veel achtergrondinformatie. http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/energie/la-boite-energie/787_12

 • Relevance to the daily life of students

  De belangrijkste bedoeling van het project is het creëren van bewustzijn. Studenten leren nadenken over hoe ze energie kunnen besparen en zoeken naar energiebewuste oplossingen. Ze moeten hun bevindingen toepassen in het echte leven door bijvoorbeeld de lichten uit te doen en beide zijden van een papier te gebruiken.

 • Topic 10