Περιγραφή θέματος

  • Summary

     

    Μια από τις βασικές της Διαχειριστικής Αρχής της Λίμνης Παμβώτιδας (M.A.L.P.I.) είναι η συντήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό δε μπορεί να γίνει χωρίς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Γενικώς η βιοποικιλότητα ορίζεται ως η ποικιλία των μορφών ζωής στη γη. Αυτή η ποικιλία μπορεί να υπολογιστεί σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα: γενετική, είδη, οικοσύστημα και τοπίο. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Η εξαφάνιση των ειδών ωστόσο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κύκλου της ζωής. Τα είδη εξελίσσονται και εκλείπουν από τις απαρχές της ύπαρξης. Ωστόσο, τα είδη πλέον εξαφανίζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, σχεδόν αποκλειστικά ως άμεσο αποτέλεσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Προηγούμενες μαζικές εξαφανίσεις προφανείς στο γεωλογικό αρχείο πιστεύεται ότι προκλήθηκαν κυρίως από μαζικές κλιματικές ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Μαζικές εξαφανίσεις ως άμεση συνέπεια των δραστηριοτήτων ενός μόνο είδους είναι άνευ προηγουμένου στη γεωλογική ιστορία. Όταν οι νέοι άνθρωποι εξοικειώνονται με το περιβάλλον τους και την βιοποικιλότητα του, μαθαίνουν πώς να το σέβονται ως ενήλικες.

    Η εμπειρική προσέγγιση έχει επιλεχθεί για την προκείμενη υπόθεση καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή εκπαιδευτική δικαιολογία για μια εμπειρική προσέγγιση στη μάθηση (Higgins and Nicol, 2002). Η έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσω της συζήτησης, της περισυλλογής και της δράση στα προαύλια.

  • Aims

    Ο στόχος της υπόθεσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ζητήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας και στη δημιουργία φιλικότερων και υγιέστερων σχολικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν καλύτερη αντίληψη  της έννοιας της βιοποικιλότητας, των αναγκών των φυτών και των ζώων για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, των κύκλων ζωής, των τροφικών αλυσίδων και επίσης του τι μπορούν να επιτύχουν μέσω της ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας. Επιπροσθέτως, υιοθετούν μια πιο ενεργή στάση και συμπεριφορά προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα.