Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (13-14 ετών) μαθαίνουν σε θέσεις εργασίας για την επίτευξη και τη διακινδύνευση της μελισσών, με έμφαση στην επικοινωνία και τον προσανατολισμό των μελισσών, την οικολογική και οικονομική σημασία των μελισσών, τη διαταραχή κατάρρευσης αποικίας και για το τι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από τις μέλισσες (Bee-onics). Η δομή αυτής της μονάδας μάθησης βασίζεται στην προσέγγιση της έρευνας και περιλαμβάνει εμπειρικές δραστηριότητες καθώς και διαδραστικά στοιχεία ηλεκτρονικής μάθησης. Το υλικό της ηλεκτρονικής μάθησης  περιέχει διάφορα στοιχεία και live streams των διαδικτυακής πλατφόρμας HOBOS (HOneyBeeOnlineStudies). Οι HOBOS βασίζονται σε μια ειδικά σχεδιασμένη κυψέλη η οποία είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες, συσκευές μέτρησης και αρκετές κάμερες, καθώς και μια θερμο γραφική κάμερα.

 • Aims

  Ο γενικός στόχος αυτής της μελέτης είναι να προωθήσει την εκτίμηση των μαθητών για τις μέλισσες ως απαραίτητο οργανισμό για το περιβάλλον. Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν διάφορες πτυχές:

  * Οι μαθητές αποκτούν μια συνολική εικόνα της οικολογικής και οικονομικής σημασίας των μελισσών

  * Οι μαθητές βλέπουν μια εικόνα για τη δομή της κοινωνίας εντόμου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την μέλισσα.

  * Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να εξάγουν τις σχετικές πληροφορίες από την έρευνα στοιχείων και διαγραμμάτων με τη χρήση των διαδικτυακής πύλης HOBOS.

  * Οι μαθητές αναπτύσσουν μια κατανόηση για την αναγκαιότητα της διατήρησης και της προστασίας των μελισσών και των βιοτόπων της.

 • Main activities

  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως ένας κύκλος μάθησης στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν σε οκτώ σταθμούς εργασίας. Οι οκτώ σταθμοί εργασίας μπορούν να προσδιορισθούν σε τέσσερα θέματα:

  * Βιονική

  * Οικονομική και οικολογική σημασία των μελισσών

  * Η ζωή στην σκοτεινή κυψέλη μελισσών (επικοινωνία και  ρύθμιση)

  * Θνησιμότητα των μελισσών

  Κάθε θέμα περιλαμβάνει ένα σταθμό εργασίας με αναλογικέςεμπειρικές δραστηριότητες καθώς και ένα σταθμό με ένα τμήμα ηλεκτρονικής μάθησης. Οι δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης είναι μέρος της διαδικτυακής πλατφόρμας HOBOS.

 • Involved actors

  Εκπαιδευτικοί, ερευνητές.

 • Connection with the curriculum

  Βιολογία (Κοινωνικά έντομα, μέλισσες, οικολογία, κ.λπ.), Μαθηματικά (γεωμετρικά σχήματα), Επιστήμη & Τεχνολογία (βιονική).

 • Where to find the application or case

  [1] Τα φυλλάδια βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Bayreuth

  [2] Η διαδικτυακή πύλη HOBOS μπορεί να βρεθείπαρακάτω: http://www.hobos.de/en.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με mona.schoenfelder@uni-bayreuth.de

   

 • Content

  Περιεχόμενο:

  Ο κύκλοςμάθησης "ToBeeornottobee " αποτελείται από τέσσερα διεπιστημονικά θέματα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει δύο σταθμούς εργασίας με αναλογικό και ψηφιακό περιεχόμενο. Για την επίλυση των ηλεκτρονικών ασκήσεων οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και δεδομένα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα HOBOS. Ο κύκλος μάθησης περιέχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

  1) Βιονική (Καινοτομίες χρησιμοποιώντας την κυψελωτή δομή, μαθηματικές εκτιμήσεις των κηρηθρών, χρήση της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής, κλπ.)

  2) Οικονομική και οικολογική σημασία των μελισσών (Υπολογισμός και προβολή των επιτευγμάτων της επικονίασης, επιπτώσεις της έλλειψης γονιμοποίησης στον άνθρωπο και τη φύση, περαιτέρω επιτεύγματα των μελισσών)

  3) Η ζωή στην σκοτεινή κυψέλη μελισσών (επικοινωνία και  ρύθμιση)

  4) Θνησιμότητα των μελισσών (CCD, λόγοι για τα εν λόγω φαινόμενα,  επιλογές δράσης για την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική)

   

  ΤιείναιτοHOBOS?

  ΤοHOBOS (HOneyBeeOnlineStudies)καθιστά δυνατή σχεδόν κάθε μορφή της έρευνας: Μια σύντομη επίσκεψη στην αποικία των μελισσών με τεχνικό εξοπλισμό, όπως κάμερες, αισθητήρες, ενδοσκόπια και θερμοβίζιον επιτρέπει την πρόσβαση στην αποικία μελισσών όλο το εικοσιτετράωρο. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες και τη βλάστηση (όπως μέτρηση της ζήτησης του νερού από τα φυτά), όχι μόνο παρουσιάζονται ζωντανά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  εκτός σύνδεσης. Το HOBOS επιτρέπει επίσης φιλόδοξα μακροπρόθεσμα έργα, τα οποία υποστηρίζουν την ανεξάρτητη εργασία και τη διερευνητική μάθηση.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Το θέμα «Μέλισσες ως κοινωνικά έντομα» είναι το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών βιολογίας της 8ης τάξης του γυμνασίου στη Βαυαρία. Στα έργα τους οι μαθητές μαθαίνουν τη σχέση μεταξύ μελισσών και του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου, επίσης, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις μέλισσες και τη φύση. Ένας από τους στόχους της "HOBOS - Η ιπτάμενη τάξη" είναι να δείξει στους μαθητές κάποιες επιλογές δράσης για την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική για να ενεργήσει με σκοπό το περιβάλλον.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Εκτός από το κλασικό βιολογικό θέμα "μέλισσες" ο κύκλος μάθησης καλύπτει επίσης μέρος της διδακτέας ύλης των  μαθηματικών και της επιστήμης και της τεχνολογίας

  * Μαθηματικά: Γεωμετρικά Σχήματα

  * Επιστήμη & Τεχνολογία: Βιονική

  Επιπλέον, η σχέση μεταξύ των μελισσών και του περιβάλλοντος απαιτεί τη γνώση των διαφόρων κλάδων: βιολογία, οικολογία, κοινωνικές μελέτες, γεωγραφία, κ.λπ.

 • Relevance to the daily life of students

  Υπάρχουν πολλές πτυχές γιατί οι μέλισσες είναι σημαντικές για την καθημερινή μας ζωή, αν και μπορεί να μην είναι προφανές από την πρώτη ματιά.Οι μέλισσες είναι ζώα που γνωρίζουμε όλοι, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι τις φοβούνται και δεν γνωρίζουν την αξία του οργανισμού αυτού. Το πιο σημαντικό πράγμα που οι μαθητές μαθαίνουν σε αυτό το πλαίσιο είναι ο αντίκτυπος στην καθημερινή τους ζωή, όταν η μέλισσα δεν θα υπάρχει πια. Ένας από τους στόχους της " ToBeeornottoBee " είναι να δείξει στους μαθητές κάποιες επιλογές δράσης για την κοινωνία και τον εαυτό τους.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Το επαγγελματικό υπόβαθρο του ανεπτυγμένου κύκλου μάθησης εξασφαλίζεται από τη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες και η χρήση πρόσφατων στατιστικών. Επιπλέον, η εκπαιδευτική πλατφόρμαHOBOS έχει αναπτυχθεί από τους ερευνητές της «ομάδας Μέλισσας" του Πανεπιστημίου του Würzburg. Οι μαθητές εργάζονται στον κύκλο μάθησης με πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα, π.χ. θερμοκρασία, είσοδος/έξοδος μαθητών, κλπ..