Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Το ‘Ποτάμι της Ζωής’ είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που απευθύνεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το τριφασικό σχέδιο μαθήματος είναι ιδανικό για τους δασκάλους που επιθυμούν να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια μελετημένη και καλά οργανωμένη, παιχνιδιάρική και πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι προτεινόμενες δράσεις συνδέουν την τάξη με έναν πραγματικό υδροβιότοπο  (ποτάμι). Οι μαθητές θα εξετάσουν την ποιότητα του νερού του ποταμιού μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας και θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία του καθαρού νερού για τον πλανήτη.

 • Aims

  Αυτή η καινοτόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα αναπτύσσεται σύμφωνα με την εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων, παιχνιδιού και την τόπο-κεντρική εκπαίδευση. Ο γενικός της στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την εφαρμογή στη επιστήμης στην καθημερινή ζωή, μέσω της συλλογής και της αναγνώρισης βίο-δεικτών, και της αξιολόγησης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στην περεταίρω ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της περιέργειας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι:

  *        Γνωστικό πεδίο (διαδικασίες): οι μαθητές θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν την επιστημονική μεθοδολογία και θα καταλήξουν σε δικά τους συμπεράσματα

  *        Γνωστικό πεδίο (γνώση): οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα έξυπνα τηλέφωνα και τους PDA (προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς) για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για να βελτιώσουν τη γνώση τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα που σχετίζονται με τις ενότητες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μαθημάτων

  *        Συναισθηματικό πεδίο- να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν: οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται συνεργατικά και να συμμετέχουν εξίσου σε μια ενιαία δραστηριότητα, να διεξάγουν έρευνα και να συμπληρώνουν την αντίστοιχη αναφορά

  *        Ψυχοκινητικό πεδίο- να δρουν ανεξάρτητα, επιδέξια και με ακρίβεια: οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται ανεξάρτητα, επιδέξια και με ακρίβεια, ώστε να ακολουθήσουν δεδομένες οδηγίες και να αναγνωρίσουν τους μικροοργανισμούς που έχουν συλλεχθεί.

   

 • Main activities

  [1] Αναγνώριση της περιοχής που πρόκειται να εξεταστεί

  [2] Ακαδημαϊκή αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τη μόλυνση του ποταμιού

  [3] Διαμόρφωση ομάδων στην τάξη

  [4] Συλλογή μακροασπόνδυλών/ βίο-δεικτών  

  [5] Εξέταση των δεικτών που έχουν συλλεχθεί με το επιστημονικό κλειδί

  [6] Απόφαση σχετικά με την καθαρότητα του νερού

  [7] Διατύπωση αναφοράς πάνω στα ευρήματα

 • Involved actors

  Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί

 • Connection with the curriculum

  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γεωγραφία, Βιολογία, Ιστορία, Ενότητες Ερευνητικής Εργασίας, Ξένες ΓλώσσεςΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση, Γεωγραφία, Βιολογία, Ιστορία, Ενότητες Ερευνητικής Εργασίας, Ξένες Γλώσσες

 • Content

  Για αυτήν τη δραστηριότητα, αναμένεται από τους μαθητές να αποφασίσουν πάνω στο επίπεδο καθαρότητας του νερού χρησιμοποιώντας επιστημονικά ευρήματα και καθημερινά εργαλεία. Η προσέγγιση είναι απολύτως επιστημονικά προσανατολισμένη, στοχεύοντας να καταστήσει τους μαθητές ‘μικρούς επιστήμονες’ οι οποίοι διεξάγουν την έρευνα, περισυλλέγουν τα δεδομένα, καταλήγουν σε συμπεράσματα και τα επανεξετάζουν να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν παραλείψει τυχόν πιθανές εναλλακτικές εξηγήσεις. Το ‘Ποτάμι της Ζωής’ είναι ένα τριφασικό σχέδιο μαθήματος, και οι βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες υποδεικνύονται και εξηγούνται με συντομία παρακάτω. 

   

  Η πρώτη φάση διεξάγεται στην τάξη.

  Καταρχήν, ο δάσκαλος προσπαθεί να προκαλέσει την περιέργεια των μαθητών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζοντας τους το κατάλληλο υλικό. Έπειτα, ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν ερωτήσεις βάσει της τρέχουσας γνώσης τους, ανατρέχοντας σε και ανανεώνοντας τη γνώση ορισμένων εννοιών (π.χ. προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, τροφική αλυσίδα, βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, απερήμωση), μέσω μιας συλλογικής συζήτησης. Επιπροσθέτως, ο δάσκαλος προσπαθεί να προσδιορίσει πιθανές παρανοήσεις ζητώντας από τους μαθητές να προτείνουν μερικές εξηγήσεις ή υποθέσεις σε μια σειρά από ερωτήσεις. Κατόπιν αυτού, οι μαθητές σχεδιάζουν και διεξάγουν απλή έρευνα σε ομάδες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και σε ένα προ-καθορισμένο χρόνο. Μόλις τελειώσουν αυτό, καλούνται να παρουσιάσουν εν συντομία τα ευρήματα τους συμμαθητές τους. Αυτή φάση ολοκληρώνεται με μια παρουσίαση, οδηγίες και διανομή του απαραίτητου υλικού για την επερχόμενη σχολική εκδρομή.

  Η δεύτερη φάση διεξάγεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ένα ποτάμι.

  Πρώτα ζητείται από τους μαθητές να εξοικειωθούν με το φυσικό τους περιβάλλον. Κατόπιν, δουλεύουν σε ομάδες για να συλλέξουν στοιχεία μέσω παρατήρησης, και πιο συγκεκριμένα να συλλέξουν βίο-δείκτες και να τους εξετάσουν χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μικρό κλειδί. Η ομάδα που αναγνωρίζει τους περισσότερους βίο-δείκτες πρώτη, κερδίζει αυτό το μικρό διαγωνισμό. Αν είναι διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα έξυπνα κινητά/PDA τους για να συμμετέχουν σε ένα δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι με τον ίδιο στόχο της ταυτοποίησης των βίο-δεικτών που έχουν συλλεχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα καταγράφονται στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμα στο δάσκαλο. Αφού έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί τα δεδομένα τους, οι μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν τα ευρήματα τους στις ομάδες τους και να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Τέλος, οι ομάδες των μαθητών καλούνται να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τα ευρήματα τους, και αν έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα να εξετάσουν επίσης αυτές τις δεδομένες άλλες εξηγήσεις.

  Η τρίτη και τελική φάση διεξάγεται πίσω στη σχολική τάξη.

  Οι μαθητές αναμένεται να γράψουν μια αναφορά πάνω στα ευρήματα και τις σκέψεις τους και προετοιμάζουν μια παρουσίαση PowerPoint για να δείξουν στους συμμαθητές τους, ούτως ώστε να κοινοποιήσουν τις εξηγήσεις τους. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις τους, ο δάσκαλος ξεκινά μια συζήτηση πάνω στη γνώση που αποκτήθηκε από αυτήν την εμπειρική δραστηριότητα. Τέλος, αν ο δάσκαλος το επιθυμεί, μπορεί να προτείνει μερικές δραστηριότητες παρακολούθησης στην ομάδα.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Η καθαρότητα του νερού είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα.  Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα εστιάζει στην ολοκληρωτική εξέταση του συγκεκριμένου αυτού θεματικού πεδίου, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να το μελετήσουν από μια επιστημονική άποψη. Με αυτήν την έννοια, αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με όλα τα σχολικά μαθήματα που σχετίζονται με τη βιολογία, τη χημεία και τη περιβαλλοντική προστασία.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Αυτή η πολύ-επίπεδη δραστηριότητα εστιάζει κυρίως στα σχολικά μαθήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, αλλά επίσης επικαλείται τη χρήση διαφορών εργαλείων και προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, κάποια μέρη της δραστηριότητας αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας· επομένως, το εργαστήρι τεχνολογίας, αν υπάρχει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ο καθηγητής τεχνολογίας θα μπορούσε να αναλάβει κάποια καθήκοντα της δραστηριότητας. Επιπλέον, μια από τις προτεινόμενες δραστηριότητες παρακολούθησης αφορά τη συγγραφή μιας επίσημης επιστολής, που απευθύνεται στις τοπικές αρχές προκειμένου να τις ενημερώσει για τα ευρήματα. Αυτή θα μπορούσε να σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα μαθήματα που ασχολείται με την πολιτική ευθύνη.

 • Relevance to the daily life of students

  Αυτή είναι σίγουρα μια δραστηριότητα που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Οι μαθητές οδηγούνται στη κατανόηση του πως συγκεκριμένα ζητήματα όπως η καθαρότητα του νερού μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη ζωή τους. Επίσης, αυτή η δραστηριότητα τους ενθαρρύνει να γίνουν πιο υπεύθυνοι πολίτες.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Οι κατευθυντήριες γραμμές, το επιστημονικό κλειδί και το εκπαιδευτικό μοντέλο δημιουργήθηκαν από μια ομάδα ειδικών και επιστημόνων στους τομείς της εκπαίδευσης και της βιολογίας. Οι μαθητές εξοικειώνονται με συγκεκριμένη πρακτική και ορολογία, ενώ ταυτόχρονα καθοδηγούνται πώς να ακολουθήσουν μια πολύ επιστημονική μεθοδολογία.