Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Με αυτό το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο „KonsuManiac“ (στη Γερμανική γλώσσα) οι καταναλωτές μπορούν να βελτιώσουν τα καθημερινά τους ψώνια και την αγοραστική τους συμπεριφορά με ένα παιχνιδιάρικο τρόπο. Πρόκειται για μια εικονική περιήγηση για ψώνια σε διάφορά καταστήματα όπως το παντοπωλείο, το κατάστημα μόδας, λιανοπώλη υγείας και ομορφιάς και ένα κατάστημα do-it-yourself (κάντο μόνος σου). Αλλά προσοχή, το να έχεις επιλογές δεν είναι εύκολο πράγμα! Σύντομα θα συνειδητοποιήσετε πόσο “περιβαλλοντικά βιώσιμη” είναι η αγοραστική σας συμπεριφορά. Μπορείτε να κατεβάσετε υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και αποτελείται από ποικίλες ενότητες για μαθησιακές δραστηριότητες σχετικές με την ερευνητική εργασία, χρησιμοποιώντας πολυάριθμες διδακτικές μεθόδους.

 • Aims

  Ο στόχος αυτής της υπόθεσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και όλους τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές να προβληματιστούν πάνω στις αποφάσεις τους όσον αφορά την καθημερινή τους αγοραστική συμπεριφορά. Το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο είναι εύκολο στη χρήση και το διαθέσιμο διδακτικό υλικό υποστηρίζει τους δασκάλους να σχεδιάσουν τα μαθήματα τους που αφορούν θέματα τα οποία είναι σχετικά με τη χρήση αυτού του διαδραστικού εργαλείου.

 • Main activities

  *        Μαθαίνουν για τις σχετικές πτυχές ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου τρόπου ζωής χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία πληροφορικής

  *        Παιχνιδιάρική μάθηση σχετικά με την ατομική αγοραστική συμπεριφορά και τρόπο ζωής χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο

  *        Μαθαίνουν για την εναλλακτική και βιώσιμη κατανάλωση μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ομάδες.

 • Involved actors

  Δάσκαλοι, κοινό.

 • Connection with the curriculum

  Η υπόθεσή προσφέρεται για δια-θεματικό σχεδιασμό ή σχεδιασμό βάσει εργασιών, αλλά είναι ακόμη συναφής με το Αυστριακό σχολικό προγραμματισμό στη Βιολογία για δευτεροβάθμιο επίπεδο II.

 • Where to find the application or case

  Βάσει διαδικτύου, υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για δασκάλους: http://www.umweltbildung.at/fileadmin/umweltbildung/dokumente/Interaktives/Konsumaniac.pdf

  Διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο: http://www.umweltbildung.at/konsumaniac/index2.html

 • Content

  Όλοι μας γνωρίζουν την αίσθηση του να βρισκόμαστε στη μέση ενός καταναλωτικού ξεφαντώματος. Από τη μια αισθάνεστε χαρούμενοι γιατί έχετε αγοράσει κάτι καινούριο και από την άλλη έχετε ανήσυχη τη συνείδηση σας  επειδή είστε ένας φετιχιστής με το καταναλωτισμό, επειδή είσαι ένας ConsuManiac (ΚατανωλοΜανιακός)! Θυμάστε τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με την παιδική εργασία και τα αμαρτήματα διαφόρων εμπορικών σημάτων και αναρωτιόμαστε: χρειάζομαι πράγματι αυτό το προϊόν; Υπάρχει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη εναλλακτική λύση; και πρέπει πάντα να καταναλώνουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα; Υπάρχει κάποιος άλλος – πιο βιώσιμος – τρόπος ζωής που να με κάνει να αισθάνομαι εξίσου καλά; Τι συνεπάγεται ένας βιώσιμός τρόπος ζωής;

  Το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο ConsuManiac επικεντρώνει στις βιώσιμες και συνειδητές αποφάσεις για τα καθημερινά ψώνια. Αλλά επιπλέον το διαδικτυακό εργαλείο παρουσιάζει ιδέες και παραδείγματα και πώς να συνδυάζει κανείς τη δίψα για ζωή και δραστηριότητα με τη βιώσιμη ανάπτυξη με ένα παιγνιδιάρικο τρόπο. Πραγματικές τάσεις όπως Upcycling (διαδικασία μετατροπής άχρηστών υλικών σε νέα υλικά), DIY, κοινή χρήση και trade off (ανταλλακτικό εμπόριο) δίνουν μια πρώτη εικόνα σε μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη καθημερινή καταναλωτική συμπεριφορά. Το διαδικτυακό εργαλείο ConsuManiac έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα βιώσιμο τρόπο ζωής που θα είναι απαραίτητος στο μέλλον είναι επίσης σε θέση να φέρει χαρά στα άτομα.

  Το συνοδευτικό φυλλάδιο παρέχει διδακτικό υλικό για μαθητές ηλικίας 15 με 19 ετών. Υποστηρίζει την εργασία με το διαδικτυακό εργαλείο και δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να επιλύσουν εντατικά τα θέματα του τρόπου ζωής, της βιωσιμότητας και των εναλλακτικών λύσεων στον καταναλωτισμό. Το υλικό είναι δομημένο σε ενότητες και μπορεί να προσαρμοστεί στης ανάγκες της αντίστοιχης ομάδας με ένα πολύ ευέλικτο τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυθμίσεις μάθησης βασισμένης στην εργασία και να διευκολύνει την αυτοδύναμη μάθηση εκ μέρους των μαθητών.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Είναι δεδομένη η σχέση με τα θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της οικονομίας τα οποία εκτενώς περιγράφονται στο πρόγραμμα του μαθήματος της Βιολογίας (Αυστρία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση II).

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Το διαδικτυακό εργαλείο και το συνοδευτικό διδακτικό υλικό άπτονται θεμάτων τα οποία αφορούν διαφορετικά θέματα, π.χ. βιολογία, ψυχολογία, γεωγραφία και οικονομία, ιστορία και αγωγή του πολίτη.

 • Relevance to the daily life of students

  Η καθημερινή αγοραστική συμπεριφορά και ο τρόπος ζωής έχει ισχυρή σχέση με την καθημερινή ζωή όλων των μαθητών!

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Το διαδικτυακό εργαλείο και το υποστηρικτικό διδακτικό υλικό έχουν δημιουργηθεί από έναν πεπειραμένο οργανισμό στην εκτέλεση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο ενημερώνεται διαρκώς να αντανακλά πραγματικά συμπεράσματα και τάσεις.