Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2005 τίθεται σε ισχύ η συνθήκη του Κιότο. Εκείνη την ημέρα τα σχολεία αποφάσισαν να βάλουν κάποια συμβολική σημασία σε αυτή τη συνθήκη και να θέσουν τη θέρμανση στο σχολείο τουλάχιστον έναν βαθμό χαμηλότερα τονώνοντας τους μαθητές και τονεκπαιδευτικό να φορλεσουν ζεστά ρούχα εκείνη την ημέρα. Αυτή ήταν η συμβολή τους στη συμφωνία του Κιότο.

  Τα σχολεία οργανώνουν διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των μαθητών ,τωνεκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού του σχολείου τους και να διασφαλίσουν ένα σχολείο ενεργειακής απόδοσης. Βιώσιμη ενέργεια είναι το πραγματικό μήνυμα της ημέρας του χοντρού πουλόβερ. Μείωση της ενέργειας σημαίνει επίσης μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 • Aims

  Για τα σχολεία, η ημέρα του ΧοντρούΠουλόβερ σηματοδοτεί την αρχή μιας εκστρατείας που υποστηρίζει τη δράση σε μεγαλύτερο ενεργειακό έργο. Με αυτό τον τρόπο τα σχολεία θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

 • Main activities

  Η Φλαμανδική κυβέρνηση οργάνωσε την πρώτη μέρα Χοντρού Πουλόβερ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 (την ημέρα που το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ). Ο στόχος του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Η ημέρα του Χοντρού Πουλόβερ από τότε θυμίζει στον καθένατις συμφωνίες αυτής της σημαντικής συνθήκης. Ο καθένας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Η παρεμπόδιση τηςσπατάλης ενέργειας αποτελεί σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κατανάλωσης ενέργειας.

 • Involved actors

  Οι εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ενέργεια είναι μια βασική αποστολή του Φλαμανδικού Οργανισμού Ενέργειας. Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υλικά εκπαίδευσης που παρέχονται από τη Φλαμανδική κυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν ποιες δράσεις να διοργανώνουν για την εξοικονόμηση ενέργειας

 • Connection with the curriculum

  Την εβδομάδα της 16ης Φεβρουαρίου, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται διαθεματικά σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Μπορούνναχρησιμοποιήσουνεκπαιδευτικόυλικόπουπαρέχεται στο διαδίκτυο.

  Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξοικονόμηση ενέργειας στα μαθήματα για τον κόσμο προσανατολισμό. Στο μάθημα γεωγραφίας οι μαθητές μαθαίνουν για το οικολογικό αποτύπωμα, τα απόβλητα και βιώσιμα υλικά.

 • Where to find the application or case

 • Content

  Η ημέρα του Χοντρού Πουλόβερ είναι μια ετήσια πρωτοβουλία που οργανώθηκε από το τμήμα υπηρεσίας περιβάλλοντος της Φλαμανδικής κυβέρνησης από το 2005. Η εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση. Τασχολείαμπορούνεθελοντικάναεγγραφούνγιατηνεκστρατεία.

  Η Φλαμανδική κυβέρνηση οργάνωσε την πρώτη μέρα Χοντρού Πουλόβερ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 (την ημέρα που το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ). Ο στόχος του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.

  Εκείνη την ημέρα τα σχολεία αποφάσισαν να βάλουν κάποια συμβολική σημασία σε αυτή τη συνθήκη και να θέσουν τη θέρμανση στο σχολείο τουλάχιστον έναν βαθμό χαμηλότερα και τόνωσε τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό να φοράνε ζεστά ρούχα εκείνη την ημέρα. Αυτή ήταν η συμβολή τους στη συμφωνία του Κιότο.

  Η ημέρα του ΧοντρούΠουλόβερ σηματοδοτεί την αρχή μιας εκστρατείας που υποστηρίζει τη δράση σε μεγαλύτερο ενεργειακό έργο. Με αυτό τον τρόπο τα σχολεία θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

  Η ημέρα του Χοντρού Πουλόβερ από τότε θυμίζει στον καθένατις συμφωνίες αυτής της σημαντικής συνθήκης. Ο καθένας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Η παρεμπόδιση τηςσπατάλης ενέργειας αποτελεί σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κατανάλωσης ενέργειας.

   

  Κάθε χρόνο τα σχολεία οργανώνουν διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των μαθητών , των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού του σχολείου τους και να διασφαλίσουν ένα σχολείο ενεργειακής απόδοσης. Βιώσιμη ενέργεια είναι το πραγματικό μήνυμα της ημέρας του χοντρού πουλόβερ. Μείωση της ενέργειας σημαίνει επίσης μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Αυτό που ξεκίνησε ως μια διασκεδαστική εκδήλωση για τα σχολεία έχει γίνει πλέον ένα σημαντικό γεγονός. Το 2006, κυβερνητικά κτίρια (κυβερνητικές υπηρεσίες) συμμετείχαν, καθώς και ο επιχειρηματικός κόσμος (εταιρίες). Το 2008 οικογένειες (σπίτι) συμμετείχαν δραστικά. Την εβδομάδα της 16ης Φεβρουαρίου, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται διαθεματικά σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξοικονόμηση ενέργειας στα μαθήματα παγκόσμιου προσανατολισμού. Στο μάθημαγεωγραφίας οι μαθητές μαθαίνουν για το οικολογικό αποτύπωμα, τα απόβλητα και βιώσιμα υλικά. Χρησιμοποιούνυλικάεκπαίδευσηςπουπαρέχονταιστιςδιάφορεςιστοσελίδες.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Η ημέρα του Χοντρού Πουλόβερ αρχικά οργανώθηκε για να βάλει τιςσυνθήκες του Κιότο, στο προσκήνιο. Τώρα, αυτή η μέρα έχει γίνει συμβολική για να πάρει προσοχή για την κλιματική αλλαγή, την σπατάλη ενέργειας, τη βιοποικιλότητα και πολλά άλλα.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Ολόκληρη η σχολική κοινότητα συμμετέχει σε αυτό το έργο. Οι εκπαιδευτικοίεπιλέγουν ένα θέμα προςσυζήτηση με τους μαθητές και το συζητούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και θέματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, την πυρηνική ενέργεια, κλπ.

  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό πλαίσιο, από την WWF. Είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές ηλικίας 9 έως 14 χρόνων. Στόχος του είναι να κάνει τα παιδιά να σκεφτούν τις συνέπειες της υπερβολικής ενέργειας και να τους διδάξει να εξοικονομούν ενέργεια, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον. Αυτό γίνεται με μια σειρά πειραμάτων. Τα πειράματα μπορούν να μεταφορτωθούν στο διαδίκτυο. Για τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή με πολλές πληροφορίες.
  http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/energie/la-boite-energie/787_12

 • Relevance to the daily life of students

  Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση. Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια και να ψάχνουν για συνειδητέςλύσεις. Θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ευρήματά τους στην πραγματική ζωή. π.χ. σβήνοντας τα φώτα, χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές του χαρτιού.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Τα περισσότερα σχολεία συνεργάζονται σε ένα ή περισσότερα θέματα και τα συζητούν εκτενώς. Χρησιμοποιούν ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για να αναζητήσουν χρήσιμες πληροφορίες όπως η εγκυκλοπαίδεια, το ίντερνετ, καθώς και επισκέψεις στην βιβλιοθήκη, κλπ. Μπορούν επίσης να υπολογίζουνσε επαγγελματική βοήθεια από μια ομάδα επαγγελματιών (Υπάρχει ακόμη και δωρεάν αριθμός για να καλέσουν αν χρειάζεται http://www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag/meer-informatie/contact).