Περιγραφή θέματος

 • Summary

  ΤοBarcelonaSchoolAgenda 21 Programme(PA21E ακρωνύμιο στα Ισπανικά) είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε σχολεία, η οποία ενεργεί σύμφωνα με την Ατζέντα 21της πόλης. Η PA21E σχεδιάστηκε το 2000 στην τότε πρόσφατα συγκροτούμενη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Συμμετοχής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της οποίας η κύρια αρμοδιότηταήταν να αναπτύξει την Τοπική Ατζέντα 21.

 • Aims

  Το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα σχολεία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης, αρχίζοντας με το άμεσο περιβάλλον του: το σχολείο και τη γειτονιά του.

 • Main activities

  Τα σχολεία ενσωματώνουν στην περιβαλλοντική τους διαχείριση και στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, τις αρχές της βιωσιμότητας.

 • Involved actors

  ΔημοτικόΣυμβούλιοΒαρκελώνης,ΤμήμαΠεριβάλλοντος, Δημοτικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, άλλα τμήματατουΔημοτικούΣυμβουλίου και φορείς της Τοπικής Ατζέντας 21.

 • Connection with the curriculum

  Η σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών εξαρτάται από το κάθε συγκεκριμένο έργο που αναπτύχθηκε από το κάθε σχολείο.

 • Where to find the application or case

  www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/.

  Διάρκεια:

  Η διάρκεια του κάθε έργου είναι ένα έτος (Σεπτέμβριος με Ιούνιο).

  Επιπλέον πληροφορίες ή πηγές:

  http://www.hamburg.de/contentblob/3429708/data/presentation-barcelona.pdf

 • Content

  ΤοBarcelonaSchoolAgenda 21 Programme(PA21E ακρωνύμιο στα Ισπανικά) είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε σχολεία, η οποία ενεργεί σύμφωνα με την Ατζέντα 21της πόλης. Η PA21E σχεδιάστηκε το 2000 στην τότε πρόσφατα συγκροτούμενη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Συμμετοχής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της οποίας η κύρια αρμοδιότηταήταν να αναπτύξει την Τοπική Ατζέντα 21.


  Η PA21E έτρεχε για 9 σχολικά έτη. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευτικές κοινότητες εμπλέκονται στη διάγνωση, παροχή λύσεων και ανάληψη δεσμεύσεων για να φτιάξουν μια πιο βιώσιμη πόλη, ξεκινώντας με το άμεσο περιβάλλον τους, το ίδιο το σχολείο. Ένα σύνθημα που θα μπορούσε να συνοψίσει τη φιλοσοφία της PA21E είναι:

  “Πολλοί μικροί άνθρωποι, σε μικρούς χώρους, κάνοντας μικρά πράγματα, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο." Εντουάρντο Γκαλεάνο
  Τα σχολεία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την πρόοδο προς πιο βιώσιμες πόλεις, λόγω της λειτουργίας τους στην εκπαίδευση των μαθητών και λόγω της αυξανόμενης δράσης τους στην κοινότητα και ιδιαίτερα στις οικογένειες. Όλα τα σχολεία μη πανεπιστημιακού επιπέδου συμμετέχουν στην PA21e: νηπιαγωγείο (0-3 ετών), βρέφη (4-6 ετών), πρωτοβάθμια (7-12 ετών), δευτεροβάθμια (13-18 ετών) και όλα επίπεδα σχολείων ειδικής εκπαίδευσης. Σεαυτότοσχολικόέτος (2009-10), συμμετέχουν 326 σχολεία.

  Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, στη Βαρκελώνη, ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν στην πρακτική του, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, γεγονός που αντανακλά μια φιλοσοφία που είναι σύμφωνη με τις αρχές της βιωσιμότητας. Στα σχολεία που συμμετέχουν, τα οποία προσέχουν για τη συνοχή μεταξύ θεωρίας και πράξης, οι μαθητές παίζουν ηγετικό ρόλο και άλλες συλλογικότητες της κοινότητας επίσης συνήθως εμπλέκονται.
  Το BarcelonaSchoolAgenda 21 Programme είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στην Ισπανία, όπου πριν δεν είχε κανένα προηγούμενο από προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που να απευθύνονται στο γενικό σύνολο των σχολείων. Στον απόηχο της εμπειρίας της Βαρκελώνης, αυτό το πρόγραμμα έχει εξαπλωθεί και σε άλλες Ισπανικές, Ιταλικές, Πορτογαλικές και της Λατινικοαμερικάνικες πόλεις.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Κατά το σχολικό έτος 2008/09, συνολικά 264 έργα με πολύ ποικίλα θέματα και πολύ διαφορετικών τύπων έχουν πραγματοποιηθεί: εξοικονόμηση ενέργειας και νερού,ελάττωση του θορύβου, εξοικονόμηση χαρτιού, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,κομποστοποίηση, " σχολικές διαδρομές» κα βιώσιμη κινητικότητα , την πολιτογράφηση των αυλών και των κήπων, δημιουργώντας φυσικά περιβάλλοντα, βιολογικές καλλιέργειες, προώθηση της βιοποικιλότητας, υπεύθυνη κατανάλωση,βελτίωση της επικοινωνίας, ανάπτυξη της συμμετοχής και τη συνύπαρξης, και ούτω καθεξής.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • η προώθηση βελτιώσεων στο σχολικό περιβάλλον.
  • η ενίσχυσητης δημιουργίας δικτύων ανάμεσα στα σχολεία και με οργανώσεις της κοινότητας που δεσμεύονται για την βιωσιμότητα.

 • Relevance to the daily life of students

  Σε PA21E, είναι κατανοητό ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την βιωσιμότητα δεν είναι μια εκπαίδευση για την κατανόηση και τη συναίνεση, αλλά για την κατανόηση και τη δράση. Είναι μια εκπαίδευση που ενισχύει τη συμμετοχή, προσωπική και συλλογική ευθύνη, την ηθική και πνευματική αυτονομία, την επικοινωνία και την συλλογική εργασία. Τα σχολεία αναπτύσσονται, αν και αργά, κατά μήκος αυτής της διαδρομής.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Στρατηγικές του προγράμματος:

  • Μόνιμη υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού μέσω εξατομικευμένων συμβουλών, online επικοινωνία, ειδική εκπαίδευση, υπηρεσίες τεκμηρίωσης και άλλοι πόροι.
  • Αναγνώριση της προσπάθειας και τόνωση της προόδου.
  • Ανταλλαγή εμπειριών ως βάση της μάθησης.
  • Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εργασίες με βάση την διδακτική εκτίμηση.
  • Συντονισμός με τις δημοτικές περιοχές διαχείρισης: Περιβάλλον, Επαρχίες,  εμπειρογνώμονες της γειτονιάς, κλπ.
  • Διεπιστημονική ομάδα συντονισμού προσηλωμένη στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού κέντρου.