Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Groene Ideeën (http://greenideasproject.org) zijn interactieve en boeiende workshops die manieren verkennen waarop groene innovatie kan worden gepromoot door onderwijs en technologie. Ze zijn georganiseerd in de vorm van dynamische workshops die een onderzoeksgebaseerde aanpak gebruiken om innovatieve ideeën te ontwikkelen en stappen aan te bieden om deze verder uit te werken. Binnen een Groene Ideeën-evenement vinden samenwerking en de ontwikkeling van het concept plaats in fasen (oogst vereisten, plant zaden, verbouw ideeën, bloei en gedij). Tijdens de workshop nemen de deelnemers deel aan activiteiten die zinvolle samenwerking versnellen. De indeling van Groene Ideeën is ideaal om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen in groepen die werken rond gemeenschappelijke problemen of “doelen”: een goede mix van deelnemers vergroot de collectieve creativiteit die gebruikt wordt als een generator van ideeën en concrete actieplannen.

  Groene Ideeën tracht milieuproblemen met een uniek karakter aan te pakken. GI is dus niet zomaar een ontwerpgerichte aanpak. We bouwden verder op bewezen en algemeen aanvaarde technieken en we passen ze aan aan de behoeften en specifieke kenmerken van de groepen waarmee we werken. Niet alleen de behoeften van de mensen die worden geconfronteerd met milieuproblemen, maar ook de kansen die hieraan verbonden zijn, vormen een centraal onderdeel van de Groene Ideeën-aanpak.

 • Aims

  Groen Ideeën zijn interactieve en boeiende workshops gebaseerd op de principes van ontwerpgericht denken en onderzoekend leren en zijn gericht op de stimulering van creativiteit en het bevorderen van innovatie op milieugebied.

 • Main activities

  De Groene Ideeën-methodologie bestaat uit vier specifieke stadia die de deelnemers van elk evenement doorlopen. Zo komen ze telkens een stap dichterbij hun doel, dat bij het begin van het evenement wordt bepaald. De tijd die de deelnemers krijgen om aan elke fase te werken, wordt nauwkeurig bijgehouden en gecontroleerd door de Groene Ideeën-begeleiders.

  • Oogst Vereisten: Tijdens deze fase doen de deelnemers beroep op de ervaring van deskundigen door hen uit te nodigen en te interviewen. Ze noteren de succesverhalen die de deskundigen hen vertellen en putten inspiratie uit hun ervaringen.

   

  • Plant Zaden: Tijdens deze fase delen de deelnemers hun ideeën met elkaar in een gemeenschappelijke ruimte, zodat elk groepslid kan zien welke informatie de andere deelnemers uit de interviews haalden. Na het delen, oftewel het planten van de "ideezaden", bekijken de deelnemers hun aantekeningen opnieuw en voegen er nieuwe ideeën aan toe of werken diegenen uit die hen inspireerden.

   

  • Cultiveer Ideeën: Tijdens deze fase ontwikkelen de deelnemers een heel specifiek idee (dwz cultiveren). Ze beschrijven dit idee zo duidelijk mogelijk, bedenken een titel en een beschrijving en vormen een samenhangend verhaal. Met behulp van materialen zoals scharen, klei, papier, lijm en touw bereiden ze een 3D-model van hun idee voor.

   

  • Bloei en gedij: Tijdens de laatste fase van Groene Ideeën moeten de deelnemers bewijzen dat hun ideeën duurzaam zijn en dat ze een concreet plan uitwerkten om hun plannen uit te voeren. Aan de hand van hun modellen ontwerpen ze een voorlopig schema voor de werkelijke uitvoering van hun idee.

   

  Het belang van de gevolgde methode ligt in het feit dat ze ernaar streeft oplossingen te ontwikkelen voor bestaande problemen en deze vervolgens te verfijnen en te definiëren met behulp van groepsdenken. Groene Ideeën zorgt niet alleen voor een verrijking van de milieukennis van de deelnemers, maar helpt hen ook bij de verbetering van hun sociale vaardigheden door de teambuilding activiteiten.

 • Involved actors

  Begeleiders, leraren die innovatieve methoden in het onderwijs in de natuurwetenschappen toepassen, inspirerende ondernemers in het "groene" domein, hoogleraren.

 • Connection with the curriculum

  Naturwissenschaften und Umeltbildung.

 • Where to find the application or case

 • Content

  „Green Ideas“ (Grüne Ideen) - http://greenideasproject.org - sind interaktive und spannende Workshops, die nach Wegen suchen, wie grüne Innovationen durch Bildung und Technologie gestärkt werden können. Diese Workshops nähern sich konstruktiv und forschend neuen, innovativen Ideen an und entwickeln gangbare nächste Schritte. Während eines „Green-Ideas“-Events geschieht die Kollaboration und Ideenfindung in Etappen (Vorgaben ernten, Pflanzen der Keime, Kultivierung der Ideen, Blühen und Gedeihen). Während des Events findet eine sinnstiftende Kollaboration der TeilnehmerInnen statt. Daher eignet sich „Green Ideas“ besonders, Men­schen mit unterschiedlichen Erfahrungen zu einem Ziel zu vereinen: durch die Diversifizierung der Akteure wird deren kollektive Kreativität als Ideenge­nerator verwendet.

  Die Besonderheit von „Green Ideas“ liegt in der Einzigartigkeit der Umweltprobleme, die es zu lösen versucht. „Green Ideas“ ist nicht ein weiteres Design-Thinking-Konstrukt, sondern es werden bewährte Techniken angewandt. Die Bedürfnisse der Menschen mit Umweltproblemen, aber auch mit Möglichkeiten stehen im Fokus.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Groene Ideeën zijn interactieve en boeiende workshops waardoor groene innovatie kan worden bereikt door middel van onderwijs en technologie. Het zijn dynamische workshops die een ontwerpgericht denken en een onderzoeksbenadering hanteren om nieuwe ideeën uit te werken aan de hand van concrete stappen. Het unieke van Groene Ideeën is het unieke karakter van de milieuproblemen die aangepakt worden.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De gevolgde methode is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar groepsdynamiek en onderzoekend leren en is aangepast aan de behoeften van de specifieke doelstelling van de deelnemers. De ruggengraat bestaat uit een reeks technieken voor brainstormen, teambuilding en onderzoekend leren die bijdragen aan het succes.

 • Relevance to the daily life of students

  Ons tijdperk wordt gekenmerkt door het groeiende besef dat we op een planeet met beperkte middelen leven. Groene Ideeën wilt innovatieve, baanbrekende ideeën identificeren die brandende milieuproblemen zowel op lokaal als op mondiaal niveau aanpakken.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  De methode wordt gefaciliteerd door ervaren en bekwame begeleiders en is het resultaat van jarenlang onderzoek naar pedagogische praktijken en benaderingen. De uitgenodigde deskundigen die deelnemen aan het evenement zijn inspirerende en bekende professionals in hun vakgebied.