Topic outline

 • Summary

  Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via de digitale collecties van natuurhistorische musea. Het doel hiervan is om Europese studenten en volwassenen op aantrekkelijke wijze te informeren over voorwerpen die verband houden met educatieve doelstellingen en leerplannen op vlak van natuurgeschiedenis, milieueducatie en biologie. Hiervoor wisselt een gemeenschap van leraren en museummedewerkersvan gedachten en worden benaderingen en ideeën ontwikkeld door middel van workshops, zomercursussen en andere parallelle gebeurtenissen. Het verzamelde educatieve materiaal wordt ter beschikking gesteld via een opslagplaats die toegankelijk is voor iedereen (http://education.natural-europe.eu/natural_europe/).

 • Aims

  Bestudeer de onderwijsmethoden en implementeer de benodigde softwaretools waarmee opvoeders innovatieve online trajecten kunnen ontwerpen via de digitale collecties van natuurhistorische musea.

 • Main activities

  Leraren en museumdocenten gebruiken het Educational Pathway Authoring Tool dat het mogelijk maakt om gebruik te maken van bestaande digitale collecties van musea over de hele wereld en online en offline educatieve activiteiten te ontwerpen die overeenkomen met de leerbehoeften van hun leerlingen. Het museum speelt een centrale rol in het ontwerp van het leertraject aangezien de meeste leeractiviteiten rond een bezoek aan het museum draaien (fysiek of virtueel). De leerlingen worden voorbereid op het bezoek en na het bezoek volgen enkele follow-up activiteiten voor de toepassing van de opgedane kennis.

 • Involved actors

  Leraren, museum en science center opvoeders, onderzoekers, curriculumontwikkelaars, het publiek.

 • Connection with the curriculum

  Wetenschap en Milieu.

 • Where to find the application or case

 • Content

  In de pre-bezoekfase wordt de leraar aangespoord om een aantal vragen te stellen en verbanden te leggen met schilderijen en asteroïden om de nieuwsgierigheid van de leerlingen uit te lokken.

   

  Ook zal de opvoeder de huidige kennis van de leerlingen over het onderwerp testen, (vragen die de huidige kennis definiëren) en daarna in discussie gaan om mogelijke misverstanden te overwinnen (voorstellen voorlopige verklaringen / hypothesen).

   

  Vervolgens worden de studenten verdeeld in 4 groepen, die elk een reeks vragen moeten beantwoorden. (Plannen en uitvoeren eenvoudigonderzoek)
  Tijdens een bezoek aan het Kretenzische Aquarium zullen de studenten leren over kwallen en aanvullende kennis opdoen om hun antwoorden te versterken. Ze experimenteren actief met producties van het centrum en worden ook persoonlijk betrokken bij de vooraf gedefinieerde activiteiten (verzamelt bewijsmateriaal van observatie).

   

  Kort daarna bereiden de studenten hun rapporten voor op basis van hun bevindingen (uitleg gebaseerd op bewijzen) en streven ernaar andere verklaringen te onderzoeken (denk aan andere verklaringen).


  In de post-bezoekfase presenteren en bespreken de studenten hun bevindingen (communiceren uitleg). Vervolgens bereidt de leraar een aantal extra activiteiten voor zoals puzzels en tekenenactiviteiten (follow-up activiteiten).

 • Relation to a green topic and curriculum

  De educatieve inhoud wordt meestal verzorgd door natuurhistorische musea en sluit meestal aan bij groene onderwerpen. Het leertraject wordt in elk land ontworpen met het nationale curriculum in het achterhoofd. De leertrajecten van het Nationaal Historisch Museum van Kreta werden ontworpen door een team van onderwijskundigen en schoolconsulenten.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De methode werd ontwikkeld na een grondige verkenning van belangrijke pedagogische overwegingen voor een efficiëntere toepassing van digitale educatieve materialen beschikbaar in de digitale banken van NHMS en wetenschapplijke centra in heel Europa.

  Naargelang het doelpubliek van het museum werden twee verschillende leertrajecten ontwikkeld. Het eerste traject spreekt scholen aan en is gebaseerd op de theorie van onderzoeksleren. Het tweede traject is ontworpen voor families en het brede publiek en gebruikt bepaalde stappen van de theorie van onderzoeksleren om een traject uit te bouwen dat focust op spelend leren.

 • Relevance to the daily life of students

  De leertrajecten in het project zijn gericht op groen en milieu en helpen de studenten begrijpen op welke manier de dieren en planten om hen heen van invloed zijn op hun dagelijks leven.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  De inhoud is gebaseerd op nauwkeurige, betrouwbare en geloofwaardige informatie over milieukwesties. Leertrajecten en andere ondersteunende educatieve content worden aangeleverd door museumopvoeders en leraren. Het grootste deel van de inhoud is afkomstig uit digitale databanken van de NHMS’ Culturele Erfgoed Objecten en werd verrijkt met educatieve metadata.