Topic outline

 • Summary

  Put text here

 • Aims

  Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία βλάστησης των σπόρων και με όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που χρησιμοποιούνται και που τελικά θα οδηγήσουν στο σχηματισμό των σπορόφυτων. Οι μαθητές θα αποκτήσουν τη βασική κατανόηση ως προς το πώς να αξιολογούν την ποιότητα των σπόρων και θα καταλάβουν πως διάφορα σπορόφυτα απαιτούν διαφορετικές μεταβλητές (εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες) για πετυχημένη βλάστηση των σπόρων. Επιπροσθέτως, οι μαθητές θα αποκτήσουν το κίνητρο να σκέφτονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον και να λαμβάνουν υπόψη τους πως οι φυσικές συνθήκες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων.

 • Main activities

  Οι μαθητές θα μετρήσουν 25 σπόρους από κάθε είδος λαχανικού και θα τα τοποθετήσουν σε πλαστικά πιάτα petri πάνω σε χαρτί, μεταξύ υποστρωμάτων χαρτιού ή γκοφρέ χαρτιού, αναλόγως το είδος. Όλες οι πληροφορίες για να διεξάγουν μια δοκιμασία βλάστησης για μια συγκεκριμένη σοδειά δίνονται με λεπτομέρειες σε ένα πίνακα. Τα χάρτινα υποστρώματα ποτίζονται συχνά και τα πιάτα petri με τους καρπούς οδηγούνται στο εκκολαπτήριο. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να καταγράφουν το σχηματισμό των σπορόφυτων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Θα κάνουν παρατηρήσεις, θα καταγράφουν στοιχεία και το ποσοστό βλάστησης υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και θα μελετήσουν την επίδραση του φωτός, της θερμοκρασίας, του νερού και των παθογόνων στην ανάπτυξη των φυτών. Έτσι, αναμένεται από τους μαθητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να κάνουν παρατηρήσεις που θα εγείρουν επιστημονικά ερωτήματα και θα διεγείρουν επιστημονικές συζητήσεις.

   

 • Involved actors

  Δάσκαλοι, ερευνητές

 • Connection with the curriculum

  Πρακτική εφαρμογή των μαθημάτων του προγράμματος όπως της βιολογίας, της φυσιολογίας και τών μαθηματικών. 

 • Where to find the application or case

  Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=library&lib=1&item=111

   

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Ελέγχου Σπόρων - ISTA

  http://www.seedtest.org/en/home.html

 • Content

  Η βλάστηση είναι η ανάπτυξη ενός εμβρυικού φυτού που περιέχεται μέσα σε ένα σπόρο. Έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό του σποροφυτού.

  Παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση:

  Η βλάστηση των σπόρων εξαρτάται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές συνθήκες. Οι πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία το νερό, το οξυγόνο και μερικές φορές το φως ή το σκοτάδι. Διάφορα φυτά απαιτούν διαφορετικές μεταβλητές για μια επιτυχημένη βλάστηση φυτού. Συχνά αυτό εξαρτάται από την εξατομικευμένη ποικιλία σπόρου και συνδέεται άμεσα με τις οικολογικές συνθήκες του φυσικού βιοτόπου του φυτού. Για κάποιους σπόρους, η μελλοντική τους ανταπόκριση βλάστησης καθορίζεται από περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια σχηματισμού του σπόρου: πιο συχνά αυτές οι ανταποκρίσεις είναι τύποι λήθαργού του φυτού.

  *        Το νερό είναι απαραίτητο για τη βλάστηση. Οι περισσότεροι σπόροι χρειάζονται αρκετό νερό για να υγράνει τους σπόρους αλλά όχι αρκετό για να τους μουσκέψει. Η πρόσληψη νερού από τους σπόρους οδηγεί στο πρήξιμο και το σπάσιμο του περιβλήματος του σπόρου.

  *        Το οξυγόνο απαιτείται από το βλαστάνοντα σπόρο  για το μεταβολισμό.

  *        Η θερμοκρασία. Οι σπόροι από διαφορετικά είδη και ακόμα και οι σπόροι από το ίδιο είδος βλασταίνουν υπό ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

  *        Το φώς ή το σκοτάδι μπορεί να είναι ένα περιβαλλοντικό έναυσμα για βλάστηση.

  *        Οι ασθένειες των εντόμων. Οι σπόροι μπορεί να είναι μολυσμένοι με ιούς, βακτήρια, μύκητες και νηματώδη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν το σπόρο να παρουσιάσει διάφορα συμπτώματα ή μπορεί να βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι να αναδυθεί το σπορόφυτο ή μέχρι να φτάσει το φυτό σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία.

  *        Η εσωτερική υγρασία.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Ελέγχοντας το ποσοστό βλάστησης διαφορετικών λαχανικών, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν διαφορετικές μεθόδους για το πολλαπλασιασμό των φυτών, το πολλαπλασιασμό των λαχανικών και του υλικού φύτευσης, να κατανοήσουν πως μπορούν να παράγουν τα δικά τους σπορόφυτα από λαχανικά, να διακρίνουν τους σπόρους από μια ποικιλία λαχανικών, να εκτιμήσουν τη σημασία της ποιότητας των φυτών, καθώς και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Έτσι, η βέλτιστη αυτή πρακτική μπορεί να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία από μαθήματα που συνδέονται με το σχολικό προγραμματισμό όπως έχει ήδη αναφερθεί και για αυτό το λόγο θα ήταν προτιμότερο αν οι δάσκαλοι ακολουθούσαν πιο κατευθυνόμενους και δομημένους τρόπους έρευνας ώστε να καθοδηγήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Η βλάστηση των σπόρων μπορεί να είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο εξαιτίας κυρίως της ευελιξίας του και της και της προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα από βιολογικά ή φυσιολογικά θέματα καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα ανθοφόρα φυτά ή τα αγγειόσπερμα χωρίζονται σε δύο ομάδες, τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα. Ακολουθώντας αυτήν την πρακτική οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τη διάκριση μεταξύ μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων και ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη φυτών. Για αυτό τον λόγο, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τα βιολογικά ζητήματα, την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στους σπόρους, π.χ. φως, θερμοκρασία και υγρασία, καθώς και τα μαθηματικά εφόσον πρέπει να εκτιμήσουν το ποσοστό της βλάστησης για κάθε σπόρο λαχανικού ακόμα και σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

 • Relevance to the daily life of students

  Η βλάστηση των σπόρων μπορεί να είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο εξαιτίας κυρίως της ευελιξίας του και της και της προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα από βιολογικά ή φυσιολογικά θέματα καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα ανθοφόρα φυτά ή τα αγγειόσπερμα χωρίζονται σε δύο ομάδες, τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα. Ακολουθώντας αυτήν την πρακτική οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τη διάκριση μεταξύ μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων και ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη φυτών. Για αυτό τον λόγο, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τα βιολογικά ζητήματα, την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στους σπόρους, π.χ. φως, θερμοκρασία και υγρασία, καθώς και τα μαθηματικά εφόσον πρέπει να εκτιμήσουν το ποσοστό της βλάστησης για κάθε σπόρο λαχανικού ακόμα και σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Η βλάστηση των σπόρων μπορεί να είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο εξαιτίας κυρίως της ευελιξίας του και της και της προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα από βιολογικά ή φυσιολογικά θέματα καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα ανθοφόρα φυτά ή τα αγγειόσπερμα χωρίζονται σε δύο ομάδες, τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα. Ακολουθώντας αυτήν την πρακτική οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τη διάκριση μεταξύ μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων και ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη φυτών. Για αυτό τον λόγο, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τα βιολογικά ζητήματα, την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στους σπόρους, π.χ. φως, θερμοκρασία και υγρασία, καθώς και τα μαθηματικά εφόσον πρέπει να εκτιμήσουν το ποσοστό της βλάστησης για κάθε σπόρο λαχανικού ακόμα και σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.