Περιγραφή θέματος

 • Aims

  Τα Green Ideas είναι διαδραστικά κi ευχάριστα workshops,που βασίζονται στις αρχές του design thinking και στοχεύουν στην τόνωση της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

 • Main activities

  Η μεθοδολογία των Green Ideas αποτελείται από τέσσερα συγκεκριμένα στάδια μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες της κάθε εκδήλωσης, δουλεύουν για να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά τη φορά, στο στόχο που τους θέτουν οι συντονιστές στην αρχή της εκδήλωσης. Ο χρόνος που παρέχεται στους συμμετέχοντες για να εργαστούν στο κάθε στάδιο είναι χρονομετρημένος με ακρίβεια και ελέγχεται από τους συντονιστές του Green Ideas. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια αναλυτική περιγραφή των φάσεων του Green Ideas: 

  *       Harvest Requirements: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες αξιοποιούν την εμπειρία των προσκεκλημέων ομιλητών, κάνοντας συνεντεύξεις. Στόχος τους είναι να κρατήσουν  σημειώσεις που σχετίζονται με τις ιστορίες επιτυχίας και τις εμπειρίες που τους διηγούνται οι προσκεκλημένοι ομιλητές

  *        Plant Seeds: Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιδέες μεταξύ τους σε έναν κοινό χώρο, έτσι ώστε κάθε μέλος της ομάδας να μπορεί να δει τι πήραν από τις συνεντεύξεις οι άλλοι συμμετέχοντες. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, πράγμα που σημαίνει ότι οι πρώτοι “σπόροι ιδεών” έχουν φυτευθεί, οι συμμετέχοντες επανεξετάζουν τις σημειώσεις τους, προσθέτοντας νέες ιδέες ή επεξεργάζοντας περισσότερο τις ιδέες που τους εμπνέουν,

  *       Cultivate Ideas: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το τι θέλουν να αναπτύξουν (καλλιεργήσουν) περαιτέρω. Ξεκινώντας από αυτή την ιδέα, την περιγράφουν όσο το δυνατόν σαφέστερα, δίνοντας έναν τίτλο και μια περιγραφή και στη συνέχεια τη μοντελοποιούν σε μια ιστορία με συνοχή, με τη χρήση υλικών μοντελοποίησης, όπως ψαλίδια, πηλό, χαρτί, κόλλα, σχοινί, κλπ. και γενικά ό, τι μπορούν να βρουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν ένα 3D μοντέλο της ιδέας τους,

  *       Blossom & Thrive: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης του Green Ideas, οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδείξουν ότι οι ιδέες τους είναι βιώσιμες και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα ακολουθήσουν μέχρι την εφαρμογή τους. Εξετάζοντας τα μοντέλα τους και πάλι, καλούνται τώρα να καταλήξουν σε ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξή της ιδέας τους σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

  Η σημασία της μεθοδολογίας που ακολουθείται έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων που θα αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα. Τα Green Ideas όχι μόνο εμπλουτίζουν την περιβαλλοντική γνώση των συμμετεχόντων, αλλά τους βοηθούν επίσης να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

 • Involved actors

  Συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους στη διδασκαλία μαθημάτων θετικών επιστημών στους μαθητές, καινοτόμοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον «πράσινο» τομέα, καθώς και καθηγητές πανεπιστημίου.

 • Connection with the curriculum

  Σύνδεση με την επιστημονική και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 • Where to find the application or case

 • Θέμα 6

 • Relation to a green topic and curriculum

  Τα Green Ideas (http://greenideasproject.org) είναι διαδραστικά και ενδιαφέροντα workshops που διερευνούν τρόπους με τους οποίους η πράσινη καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί από την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Οργανώνονται με τη μορφή δυναμικών εργαστηρίων που χρησιμοποιούν μια προσέγγιση που βασίζεται στο design thinking για να εισάγουν νέες ιδέες με λογικά επόμενα βήματα. Η μοναδικότητα των Green Ideas έγκειται στη μοναδική φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. 


   

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στα αποτελέσματα πολύχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη δυναμική της ομάδας, στον καταιγισμό ιδεών και έρευνας με βάση τη μάθηση και είναι προσαρμοσμένη να ταιριάζει με τις ανάγκες του συγκεκριμένου στόχου που η εκδήλωση προσπαθεί να λύσει, αλλά η ραχοκοκαλιά της αποτελείται από ένα σύνολο ιδεών, τεχνικές μάθησης που βασίζεται στην ανάπτυξη των ομάδων και στην έρευνα που συμβάλουν στη συνολική επιτυχία της και τη μοναδική φύση.

 • Relevance to the daily life of students

  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι ζούμε σε έναν πλανήτη με περιορισμένους πόρους. Για το σκοπό αυτό, το GreenIdeas χρησιμεύει ως μέσο για τον προσδιορισμό καινοτόμων, πρωτοποριακών ιδεών, που αναφέρονται σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Η μεθοδολογία που ακολουθείται στα Green Ideas, από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, είναι αποτέλεσμα της χρόνια μακράς έρευνας σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές και προσεγγίσεις. Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην εκδήλωση είναι εμπνευσμένοι και γνωστοί επαγγελματίες στον τομέα εργασίας τους.