Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές μέσω των ψηφιακών συλλογών των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας. Ο σκοπός τους είναι να εκπαιδεύσουν τους ευρωπαίους μαθητές και ενήλικες σε αντικείμενα που σχετίζονται με εκπαιδευτικούς στόχους και προγράμματα σπουδών στην Φυσική Ιστορία, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τις Βιολογικές Επιστήμεςμε έναν πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, μια κοινότητα εκπαιδευτικών κα εκπαιδευτών μουσείων αντάλλασαν απόψεις, προσεγγίσεις και ιδέες που αναπτύσσονται και εκπαιδεύονται μέσα από εργαστήρια, θερινά σχολεία και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό που συλλέγεται, διατίθεται μέσω ενός αποθετηρίου ανοικτό σε όλους. (http://education.natural-europe.eu/natural_europe/).

 • Aims

  Να μελετηθούνοι εκπαιδευτικές μέθοδοι και να αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές μέσα από τις ψηφιακές συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

 • Main activities

  Σχολικοί εκπαιδευτικοί και μουσειοπαιδαγωγοί χρησιμοποιούν το Εκπαιδευτικό Εργαλείο ΣύνταξηςΔιαδρομών που τους επιτρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων ψηφιακών συλλογών των μουσείων σε όλο τον κόσμο και να σχεδιάζουν σε online και offline σύνδεση εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους. Παρά το γεγονός ότι το μουσείο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό τηςΕκπαιδευτικήςΔιαδρομής του NaturalEurope, καθώς οι η μαθησιακή εμπειρία θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα πλαίσιο που επιτρέπει την προετοιμασία του μαθητή πριν από την επίσκεψη και την παρακολούθηση των μετέπειτα δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 • Involved actors

  Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές μουσείων και κέντρων επιστημών,ερευνητές, συγγραφείςπρογραμματιστές σπουδών, το κοινό.

 • Connection with the curriculum

  Επιστήμονική καιΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση.

 • Where to find the application or case

 • Content

  Στη φάση της προ-επίσκεψης, ο εκπαιδευτικός καλείται να θέσει ορισμένα ερωτήματα και να κάνει συνδέσεις με έργα ζωγραφικής και αστεροειδείς, ώστε να προκαλέσει την περιέργεια των μαθητών. (να προκαλέσει την περιέργεια).

  Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα προσδιορίσει τις τρέχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το θέμα, (ορίζουν ερωτήσεις από την τρέχουσα γνώση) και μετά από αυτό να συμμετάσχει στη συζήτηση για να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι παρεξηγήσεις (προτείνουν προκαταρκτικές εξηγήσεις / υποθέσεις).

  Μετά από αυτό, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες, όπου η καθεμία είναι υπεύθυνη να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων. (Σχέδιο και διεξαγωγή απλής έρευνας)

  Κατά τη φάση της επίσκεψης, οι μαθητές θα επισκεφθούν το Ενυδρείο Κρήτης για να μάθουν για τις μέδουσες, ανακαλύπτοντας έτσι πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις απαντήσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενεργού πειραματισμού με εκθέματα του κέντρου, καθώς και μέσα από την προσωπική εμπλοκή στις προκαθορισμένες δραστηριότητες (συγκεντρώνουν στοιχεία από την παρατήρηση).

  Σύντομα μετά από αυτό, οι μαθητές προετοιμάζουν τις εκθέσεις τους με βάση τα ευρήματά τους (εξήγηση με βάση αποδεικτικά στοιχεία) και στη συνέχεια να επιδιώκουν να διερευνήσουν άλλες εξηγήσεις (εξετάσουν άλλες εξηγήσεις).

  Τέλος, στη φάση μετά την επίσκεψη, οι μαθητές παρουσιάζουν και συζητούν τα ευρήματά τους (επικοινωνούν την εξήγηση), και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτείνει ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες, όπως παζλ καιζωγραφική (μετέπειτα δραστηριότητες και υλικά).

 • Relation to a green topic and curriculum

  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχεται κυρίως από Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και είναι συνήθως συνδεδεμένο με πράσινα θέματα. Οι εκπαιδευτικές διαδρομές που δημιουργούνται σε κάθε χώραέχουν σχεδιαστεί έχοντας κατά νου το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Ειδικά οι διαδρομές που δημιουργήθηκαν από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, σχεδιάστηκαν από μια ομάδα εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων που περιλάμβαναν σχολικούς συμβούλους.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Η μεθοδολογία σχεδιάζεται  αφού διερευνηθούν και υπογραμμιστούν σημαντικές παιδαγωγικές εκτιμήσεις για την καινοτομία και μία πιο αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε ψηφιακά αποθετήρια των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας και σε επιστημονικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το κοινό που προσδιορίζεται από τα μουσεία, τα πρότυπα των δυο κύριων διαδρομών δημιουργήθηκαν: το πρώτο, που απευθύνεται στα σχολεία, βασίζεται στο πλαίσιο που τίθεται από την μαθησιακή θεωρία της Έρευνας. Το δεύτερο, όσον αφορά τις οικογένειες και το ευρύ κοινό, χρησιμοποιεί τα βήματα που έθεσε η Ερευνητική μαθησιακή θεωρία για να οικοδομήσει μια μαθησιακή μορφή στη διαδρομή που θα βασίζεται στο παιχνίδι.

 • Relevance to the daily life of students

  Οι εκπαιδευτικές διαδρομές που δημιουργήθηκαν στο έργο επικεντρώνονται στα πράσινα και περιβαλλοντικά ζητήματα και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν πώς τα ζώα και τα φυτά γύρω τους επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Το περιεχόμενο του Natural Europe βασίζεται σε ακριβείς, αξιόπιστες και αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι διαδρομές και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία παρέχονται από τους μουσειοπαιδαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου προέρχεται από τις ψηφιακές συλλογές  των Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς των ΜΦΙ και εμπλουτίζεται και περιγράφεται με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα.