Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Leerlingen van de basisschool (9-10 jaar) brachten een bezoek aan een vuilverbrandingsinstallatie in Schwandorf (Duitsland). Voor en tijdens dit bezoek leerden de leerlingen over afval, afvalvermindering, recyclage, energie uit afval en technische aspecten van de verbrandingsoven en de turbine. Het project omvat computerwerk. Zo moesten de leerlingen gegevens opzoeken over de hoeveelheid afval die hun gemeenschap produceert en nagaan hoe het systeem van de verbrandingsoven werkt om erachter te komen hoeveel energie uit het afval gewonnen wordt. Ook onderzoeksgebaseerde en praktijkgerichte activiteiten komen aan bod, bijvoorbeeld bij het leren over verschillende soorten energie.

 • Aims

  Het doel van deze activiteit is om kinderen over afval te laten leren: waarom en hoe ze afval kunnen verminderen en hoe afval wordt gebruikt om elektriciteit en warmte te produceren.

 • Main activities

   • Reis naar de afvalverbranders in Schwandorf
   • Project rond afvalstoffen en afvalvermindering, inclusief praktijkervaring en e-learning activiteiten

 • Involved actors

  Docenten en educatieve medewerkers van Schwandorf.

 • Connection with the curriculum

  In "Heimat-und Sachkunde": Afvalbeheer als een doelstelling van de gemeenschap.

 • Where to find the application or case

  Homepage van de afvalverbrandingsoven Schwandorf:

  http://www.z-m-s.de/

 • Content

  Het project is ontwikkeld om kinderen over verschillende soorten afval te leren. Ze leren hoe de hoeveelheid geproduceerd afval verminderd kan worden en wat gedaan wordt met het afval dat niet herbruikt kan worden. Ook zal het concept energie uitgelegd worden en de manier waarop elektriciteit wordt geproduceerd. Het belang voor de samenleving om het afvalprobleem aan te pakken, wordt duidelijk gemaakt, alsook de mogelijkheden om over te schakelen op hernieuwbare energie.
  Kinderen bestuderen de verschillende soorten afval en hoe ze deze moeten sorteren. Ze leren wat er gebeurt met elk soort afval en leren over het verminderen, hergebruiken en recycleren ervan.
  De rest van het afval dat niet kan worden herbruikt, wordt getransporteerd naar Schwandorf. Kinderen leren hoe dit afval wordt verzameld en vervoerd van hun stad naar Schwandorf.

  Bij de afvalverbrandingsoven in Schwandorf zien ze de levering van afval per vrachtwagen en per trein, het dumpen van het afval en hoe het in de verbrandingsoven wordt gebracht door de kraan. De kinderen leren wat energie is en dat energie niet verdwijnt, maar vele vormen heeft. Ze zien hoe de energie in het afval wordt gebruikt voor de productie van stoom, die op haar beurt wordt gebruikt om de energie om te zetten in elektriciteit en warmte voor de naburige ondernemingen en stad.


  Uiteindelijk zien de kinderen wat er overblijft van het afval: de slak en het luchtfiltraat. Ze leren hoe deze restjes worden behandeld en zien hoe de slak wordt verplaatst via een lopende band en hoe magnetische delen worden verwijderd met behulp van een grote magneet. Luchtbehandeling wordt niet in detail uitgelegd, maar de kinderen zien de luchtfilters en leren dat alleen gefilterde lucht de schoorstenen verlaat.

  Tijdens het  project werken de kinderen samen in paren en onderzoeken verschillende aspecten. Het project omvat verschillende activiteiten, waaronder praktijkactiviteiten, e-learning activiteiten en onderzoekensactiviteiten. Kinderen leren van elkaar in kleine groepen en in klasverband proberen ze "Müllionär" (afvalmiljonair) te worden bij een quiz.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Afvalvermindering is een belangrijk doel van milieueducatie. Kinderen leren hoe ze materialen kunnen herbruiken, afval kunnen verminderen en recycleren.

  In Schwandorf zien ze hoe het afval dat niet kan worden herbruikt, wordt verbrand en wordt omgezet in warmte en elektriciteit voor de naburige bedrijven en de stad.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Het onderwerp "Heimat-und Sachkunde" is een soort sociologie voor de basisschool waarbij kinderen leren over de wereld waarin ze leven. Het vak combineert leerstof  uit een groot aantal schoolvakken zoals geologie, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en economie. Dit is ook het geval bij deze methode.

  Tijdens het project worden de kinderen betrokken bij veel verschillende activiteiten: hands-on experimenten, een rondleiding, e-learning activiteiten en een groepsquiz.

 • Relevance to the daily life of students

  In dit project leren kinderen welke soorten afval er bestaan. Ze leren ook hoeveel afval wordt geproduceerd in de stad waar ze wonen, hoeveel afval wordt geproduceerd in Duitsland en over de hele wereld om een perspectief van het afvalprobleem te krijgen.

  Ze leren hoe ze zelf de hoeveelheid geproduceerd afval kunnen verminderen.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  In Schwandorf zien de kinderen wat er gebeurt met het afval dat ze produceren. Ze zien het afval dat wordt aangeleverd en in de verbrandingsovens gaat. Ze zien de brand in de verbrandingsoven en ze zien hoeveel elektriciteit wordt geproduceerd uit dit afval. De rondleiding wordt gegeven door personeel van Schwandorf. De gidsen beschikken over een ruime kennis over de site en ze kunnen alle vragen beantwoorden en op veel interessante feiten wijzen.