Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Dit interdisciplinaire milieueducatieproject richt zich op het tropisch regenwoud en klimaatverandering. Het project omvat leeractiviteiten rond het ecosysteem, de rol ervan met betrekking tot klimaatverandering en sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling.

 • Aims

  Het doel van deze casestudie is om studenten met alle aspecten van duurzame ontwikkeling vertrouwd te maken en om hen te vormen tot verantwoordelijke burgers, die wetenschappelijke problemen kritisch kunnen analyseren en evalueren.

 • Main activities

  • Het project is verdeeld in twee hoofdactiviteiten. Het begint met een leercirkel in een botanische tuin, gevolgd door e-learning activiteiten.

 • Involved actors

  Docenten en onderzoekers 

 • Connection with the curriculum

  Biologie en Aardrijkskunde. 

 • Where to find the application or case

  De leercirkel is beschikbaar in de botanische tuin van de Universiteit van Bayreuth. De e-learning content wordt geüpload.

 • Content

  Een warm, vochtig klimaat omringt de studenten wanneer ze de serre in de botanische tuin binnenkomen. Glazen zijn bedampt, de lucht ruikt naar natte bodembedekking, grote bladeren strelen hun armen terwijl de studenten het geluid van een klein beekje naast een cacaoboom volgen. Deze korte impressie illustreert de authenticiteit van de botanische tuin als leeromgeving. Leerlingen ontdekken de klimatologische omstandigheden, evenals een grote verscheidenheid aan planten tijdens deze cursus. Ze krijgen geen theorieles over welke omgevingsfactoren voorkomen in de tropen, maar ze voelen en meten ze zelf. Tijdens het bezoek voeren studenten kleine experimenten uit om te leren over het ecosysteem van het regenwoud, de aanpassing van planten en de antropogene interferentie. De leercirkel omvat vijf verplichte en een facultatieve leereenheid. Zoals eerder vermeld, ontdekken de leerlingen de milieuomstandigheden van het ecosysteem. Ze meten de klimatologische omstandigheden zelf en leren biotische en abiotische factoren onderscheiden. Ze analyseren het belang van de verschillende factoren voor het leven van tropische planten. Terwijl ze leren over het sublevel stoping van het regenwoud, begrijpen ze dat verschillende factoren zich op verschillende niveaus voordoen en samen leiden tot de verschillende morfologie van planten. Studenten onderzoeken ook planten om na te gaan onder welke milieuomstandigheden ze groeien. In dit kader leren de leerlingen over interacties tussen dier en plant en leren ze de verschillende vormen van biotische factoren onderscheiden. Daarnaast leren ze hypotheses en ideeën uitwerken en formuleren. De studenten worden ook geconfronteerd met producten uit hun dagelijks leven en leren achterhalen welke producten een tropische oorsprong hebben en welke etiketteringtrucs de industriesector gebruikt om dit te verbergen. Verder wordt de problematiek van ongelijkheid tussen boeren en ondernemers benadrukt. Studenten informeren zich over de verschillende sociale labels om hun weg te vinden in de “label–jungle”. Bovendien ontdekken de studenten de verbindingen tussen het tropisch regenwoud, koolstofopslagplaatsen, ontbossing en klimaatverandering. Naast begrip van het belang van de regenwouden voor klimatologische omstandigheden in Europa, ontwikkelen de studenten andere argumenten voor het behoud van regenwouden. Tijdens het e-learning gedeelte gebruiken de studenten originele gegevens van Ecuador afgeleid van een DFG project om meer te leren over de ware klimatologische omstandigheden in regenwouden. Ze vergelijken deze met het klimaat in Bayreuth en spitten de verschillen ui tussen daytime climate en seizoenen. Bovendien analyseren ze hun eigen bijdrage aan de klimaatverandering en stellen ze strategieën voor duurzame ontwikkeling voor.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Tropische regenwouden zijn een belangrijk groen thema aangezien ze het ecosystem zijn dat de grootste biodiversiteit ter land omvat. Het regenwoud biedt goede voorbeelden van biotische en abioische factoren die deel uitmaken van het leerprogramma van de middelbare school (graad zes en tien).

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De klimaatseigenschappen van het daytime climate en de rol van tropische regenwouden als koolstofopslagplaatsen zijn relevante onderwerpen voor het curriculum aardrijkskunde in Beieren (graad 10). Bovendien maken voorbeelden van dagelijks gebruikte producten zoals cacao het mogelijk om ook op sociale aspecten en duurzame ontwikkeling te focussen, wat eveneens deel uitmaakt van het curriculum. Ten slotte laat de link tussen biologie, aardrijkskunde en chemie in de breedste zin van het woord (problemen met koolstofdioxide) dit project toe om de studenten kritisch te laten reflecteren over wetenschappelijke theorieën.

 • Relevance to the daily life of students

  Er zijn veel redenen waarom tropische regenwouden belangrijk zijn voor ons dagelijks leven, hoewel ze misschien niet zo voor de hand liggend zijn. Eerst en vooral spelen regenwouden een belangrijke rol in de klimaatregulatie van de planeet. Hoe meer ontbossing, hoe dramatischer klimaatverandering zal worden in de toekomst. Ten tweede zijn de genezende krachten van tropische planten zeer belangrijk. Een medicijn dat je koopt in de apotheek zal vaak tropische planten bevatten. Bovendien maken tropische producten vaak ook deel uit van het dagelijkse ontbijt van de studenten. Deze lijst is niet exhaustief en kan aangevuld worden met andere voorbeelden uit het dagelijks leven.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Studenten maken kennis met de planten in de professionele omgeving van de botanische tuin. Alle informatie in de tuin is accuraat en gebaseerd op huidige wetenschappelijke kennis. De klimaatgegevens waarmee de studenten werken, zijn afgeleid van een DFG-project en kunnen vergeleken worden met recente bevindingen van wetenschappers. De informatie die aangereikt wordt over duurzame ontwikkeling, komt uit wetenschappelijke verslagen en onafhankelijke evaluaties van verschillende sociale labels.