Overzicht van het onderwerp

 • Aims

  Het algemene doel van deze casestudie is om waardering te creëren voor honingbijen en hen te leren zien als noodzakelijke organismen voor het milieu. De studenten krijgen een overzicht van het ecologische en economische belang van de honingbij.

  * De leerlingen krijgen inzicht in de structuur van een insectenmaatschappij, geïllustreerd aan de hand van de honingbij.

  * De studenten ontwikkelen het vermogen om relevante informatie te vergaren uit onderzoek en grafieken met behulp van het internetportaal HOBOS.

  * De studenten ontwikkelen een inzicht in de noodzaak van het behoud en de bescherming van de honingbij en haar leefgebied.

 • Onderwerp 2

 • Involved actors

  Docenten, onderzoekers

 • Connection with the curriculum

  Biologie (Sociale insecten, bijen, ecologie, etc.), wiskunde (geometrische figuren), Wetenschap & Techniek (bionica). • Where to find the application or case

  [1] De opstellingen zijn gestationeerd op de Universiteit van Bayreuth

   
  [2] Het internet portaal HOBOS kan vinden onder: http://www.hobos.de/en.

 • Content

  De "Bee or not to bee" cyclus bestaat uit vier interdisciplinaire onderwerpen. Elk onderwerp bevat twee werkplekken met analoge en digitale content. Om de e-learning oefeningen op te lossen, gebruiken de leerlingen verschillende hulpmiddelen en gegevens van het internetplatform HOBOS. De leercyclus bevat de volgende inhoud:

  (1)     Bionics (Innovaties door de honingraatstructuur (mathematische overwegingen van de honingraten, het gebruik van de technologie en de architectuur, enz.)

  (2)     Het economische en ecologische belang van de honingbijen (Berekening en projectie van de verwezenlijking van de bestuiving, de gevolgen van een bestuivingsgebrek op mens en natuur, verdere verworvenheden van de honingbijen)

  (3)     Het leven in de donkere bijenkorf (communicatie en regelgeving)

  (4)     Bijensterfte (CCD, de redenen voor die verschijnselen, actie-opties voor de samenleving, de economie en het beleid)

   

  Wat is HOBOS ?

  Hobos (Honingbij Online Studies) maakt bijna elke vorm van onderzoek mogelijk. Een kort bezoek aan de bijenkolonie met technische apparatuur, zoals webcams, sensoren, endoscopen en ThermoVision biedt 24 uur lang toegang tot de kolonie. Deze gegevens, samen met gegevens over het weer en de vegetatie (zoals metingen van de waterbehoefte van de planten), worden niet alleen live gepresenteerd, maar kunnen ook offline worden gebruikt. HOBOS maakt ook ambitieuze langetermijnprojecten mogelijk, die zelfstandig werk en onderzoeksgebaseerd leren ondersteunen.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Het onderwerp "Honingbijen als sociale insecten" is de inhoud van het biologiecurriculum van het 8ste jaar in Beierse scholen. Bij dit project leren de studenten over de link tussen honingbijen en het milieu en over de impact van menselijke activiteiten op honingbijen en natuur. Een van de doelstellingen van "To Bee or not to Bee" is om de leerlingen actiemogelijkheden voor de samenleving, de economie en het beleid te tonen met het oog op een beter leefmilieu.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Naast het klassieke biologiethema "bijen" omvat de leercyclus ook een deel van het curriculum wiskunde en wetenschap & technologie:

  • Wiskunde: geometrische figuren

  • Wetenschap & Technologie: Bionics

  Verder brengt de link tussen honingbijen en het milieu kennis uit diverse disciplines aan bod: biologie, ecologie, maatschappijleer, aardrijkskunde, enz.

 • Relevance to the daily life of students

  Er zijn veel redenen waarom honingbijen belangrijk zijn voor ons dagelijks leven, hoewel ze niet altijd zo voor de hand liggen als men in de eerste plaats misschien denkt. Honingbijen zijn dieren die iedereen kent, maar waarvan de meeste mensen bang zijn en niet weten wat de waarde van dit organisme is. De belangrijkste les in dit project is dat leerlingen inzien welke impact bijen hebben op hun dagelijks leven en hoe de wereld er zonder bijen zou uitzien. Een van de doelstellingen van "To Bee or not to Bee" is om de leerlingen actiemogelijkheden voor te stellen voor de samenleving en zichzelf.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  De professionele achtergrond van de ontwikkelde leercyclus wordt verzekerd door de samenwerking met onderzoeksteams en het gebruik van huidige statistieken. Verder is het Hobos leerplatform ontwikkeld door de onderzoekers van de "bijengroep" van de Universiteit van Würzburg. Studenten werken in de leercyclus met originele onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld temperatuur, bijen inkomend/uitgaand, etc.