Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Οι μαθητές ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οργάνωσαν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη χρήση των πόρων μας, για μαθητές δημοτικού σχολείου και παιδιά νηπιαγωγείου. Το έργο επιλέχθηκε ως νικητής του βραβείου U4energy 2012.

 • Aims

  Να μεταδώσουν τη γνώση σχετικά με την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους σε μαθητές 14 ετών και να τους δώσουν τη δυνατότητα να οργανώσουν και να διεξάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους νεότερους μαθητές και τα παιδιά στο νηπιαγωγείο.

 • Main activities

  *        συνεντεύξεις με ειδικούς,

  *        μάθηση για την ενέργεια σε μαθήματα Φυσικής,

  *        οργάνωση εκδρομών,

  *        αυτορυθμιζόμενη μάθηση σε ομάδες,

  *        σχεδιασμός μιας έκθεσης,

  *        τεκμηρίωση αποτελεσμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο και ένα ημερολόγιο του έργου

  *        σχεδιασμός δραστηριοτήτων μάθησης για νεότερους μαθητές,

  *        εκπαίδευσησυνομήλικων και νεότερων μαθητών.

 • Involved actors

  Εκπαιδευτικοί, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες.

 • Connection with the curriculum

  Διάφορα θέματα διδακτέας ύλης  για το επίπεδο της Αυστριακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (βιολογία και φυσική)

 • Where to find the application or case

  Η εκτεταμένη τεκμηρίωση του έργου αυτού μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του HS Munderfing στη γερμανική γλώσσα:http://www.hsmunderfing.at/projekte/Energy%20Tutors/ETS.htm

   

  Στηνιστοσελίδα τουΔιαγωνισμού U4Energy 2012: http://www.u4energy.eu/web/guest/2012-c-winners?p_p_id=contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z_action=detail&_contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z_contentId=700715

 • Content

  Οι 14χρονοι μαθητές ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστρία (HS Munderfing) εργάστηκαν σε αυτό το έργο με τον καθηγητή Φυσικής τους. Ο κύριος στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και να μάθουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις ομάδες απέκτησαν γνώση για τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δουλεύοντας με εμπειρογνώμονες και κάνοντας επισκέψεις σε σχετικούς εξωτερικούς χώρους. Οι μαθητές έκαναν πειράματα και έγραψανφυλλάδια για τους συμμαθητές τους.  Σε κάθε κλήση,  οι «ντετέκτιβ ενέργειας» είχανοριστεί να ελέγξουν των διακόπτες φωτών και του υπολογιστή. Οι μαθητές περιέγραψαν τις εμπειρίες τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, και περαιτέρω, τα αποτελέσματα αυτής της απόκτησης γνώσεων παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση στο σχολείο.

  Με  τις ειδικές γνώσεις τους οι μαθητές οργάνωσαν εργαστήρια για μαθητές του δημοτικού σχολείου και παιδιά του νηπιαγωγείου. Σχεδίασαν 12 σταθμούς για να εξηγήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακά κύτταρα, τι είναι άνεμος και πώς λειτουργεί ένας σταθμός αιολικής ενέργειας, την ανάγκη της ανακύκλωσης αποβλήτων και βιομάζας και κάλεσαν τους νεότερους μαθητές να μάθουν με και από αυτούς. Οι επισκέπτες (μαθητές του δημοτικού σχολείου και παιδιά του νηπιαγωγείου) πειραματίστηκαν και έμαθαν σε εργαστήρια με τους εκπαιδευτές των μαθητών τους, γνώρισαν τα κλίματα, πειραματίστηκαν με ηλιακά κύτταρα, έμαθαν για τα περιφερειακά και εποχιακά τρόφιμα, για τους φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους κινητικότητας, για τους σταθμούς παραγωγής αιολικής ενέργειας, τον διαχωρισμό των αποβλήτων και δημιούργησαν τον δικό τους ανεμοτροχό και εικόνες με σφαιρίδια. Κάθε ένας από τους μαθητές μάζεψε τα αποτελέσματα σε ένα χαρτοφυλάκιο και έγραψε όλες τις δραστηριότητες σε ένα ημερολόγιο έργου.

  Επιπλέον, το έργο αυτό «« ETs - EnergyTutors (Εκπαιδευτές Ενέργειας)» υποβλήθηκε στην απονομή U4energy 2012 και ανακηρύχθηκε νικητής στην κατηγορία Γ «Καλύτερη σχολική εκστρατεία για την ενεργειακή απόδοση».

 • Relation to a green topic and curriculum

  Το Αυστριακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να βρεθεί στο: http://www.gemeinsamlernen.at/.  Στην περίπτωση αυτή σχέση δίνεται στα:

  • Φυσική, 8ητάξη (= δευτεροβάθμια Ι): Η ηλεκτρική ενέργεια ελέγχει τη ζωή μας

  • Βιολογία, 8ητάξη (= δευτεροβάθμια Ι): Οικολογία και περιβάλλον.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Τοέργοαυτόείναιδιεπιστημονικό, συμπεριλαμβανομένωνδιαφόρωνθεμάτωντηςφυσικής, τηςβιολογίας, τηςοικολογίαςκαιπεριβαλλοντικήςεκπαίδευσης. Οι μαθησιακές δραστηριότητες προωθούνπεραιτέρω πολλές αρμοδιότητες  λειτουργώντας την αυτορυθμιζόμενη μάθηση, την μάθηση με συνομηλίκους, την διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τιςτεχνικέςκοινωνικήςμάθησης.

 • Relevance to the daily life of students

  Όλα τα θέματα και οι μαθησιακές δραστηριότητες έχουν σχέσημε την καθημερινή ζωή τωνμαθητών (και των μικρότερων παιδιών). Οι δραστηριότητες των μαθητών απευθύνονται σε  διάφορες βασικές ικανότητες.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Στην πρώτη φάση του έργου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα θέματα δουλεύοντας με εμπειρογνώμονες, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών φυσικής τους.