Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Leerlingen van de middelbare school organiseerden een bewustwordingscampagne rond verantwoord gebruik van middelen voor leerlingen van de lagere school en de kinderen van de kleuterschool. Dit project werd geselecteerd als winnaar van de U4Energy award 2012.

 • Aims

  Kennis over energie en natuurlijke bronnen doorgeven aan 14-jarige leerlingen en hen in staat stellen om een bewustmakingscampagne te organiseren en uit te voeren voor de jongere leerlingen en kinderen in de kleuterschool.

 • Onderwerp 2

 • Involved actors

  Docenten, onderzoekers, deskundigen.

 • Connection with the curriculum

  Verschillende onderwerpen van het curriculum voor het Oostenrijkse secundaire I niveau worden behandeld (biologie en natuurkunde)

 • Where to find the application or case

  De uitgebreide documentatie van dit project is te vinden op de homepagina van GS Munderfing in het Duits: http://www.hsmunderfing.at/projekte/Energy % 20Tutors/ETS.htm

  Op de website van de U4Energy Songfestival 2012 : http://www.u4energy.eu/web/guest/2012-c-winners?p_p_id=contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z_action=detail&_contentGallery_WAR_euncontentportlet_INSTANCE_mG0z_contentId=700715

 • Content

  14-jarige leerlingen van een middelbare school in Oostenrijk (GS Munderfing) werkten aan dit project met hun leraar natuurkunde. Het belangrijkste doel was om hen te sensibiliseren om energie te besparen en over duurzame energie te leren. In groepen verwierven ze kennis over verschillende hernieuwbare energiebronnen. Ze werkten samen met deskundigen en maakten excursies naar relevante locaties. De studenten werkten experimenten uit en schreven de hand-outs voor hun klasgenoten. ”Energiedetectives” werden genomineerd om de lichtschakelaars en de computer te controleren na afloop van de les. De studenten documenteerden hun ervaringen in een portfolio en de resultaten van deze kennisverwerving werden gepresenteerd in een tentoonstelling op school.

  Met hun opgedane kennis organiseerden de leerlingen workshops voor leerlingen van de lagere school en kinderen van de kleuterschool. Zij ontwierpen 12 stations om het broeikaseffect uit te leggen, alsook duurzame energie, het maken van elektriciteit met zonnecellen, de werking van een windenergiestation en de noodzaak van recyclage van afval en biomassa. Jongere leerlingen werden uitgenodigd om van hen te leren. De gasten (leerlingen van de lagere school en kinderen van de kleuterschool) mochten experimenten uitvoeren en deelnemen aan workshops met hun studiebegeleiders. Ze leerden over de verschillende klimaten, experimenteerden met zonnecellen, leerden over regionale en seizoensgebonden gerechten, ecologische mobiliteit, windcentrales en afvalscheiding en creëerden hun eigen windwiel en foto’s van hagelbolletjes. Elk van de studenten verzamelde de resultaten in een portfolio en beschreef alle activiteiten in een projectdagboek.

   

  Dit project «EDs - Energie Docenten» werd ingediend voor de U4Energy award 2012  en genomineerd als winnaar in categorie C «beste schoolcampagne rond energie-efficiëntie».

 • Relation to a green topic and curriculum

  Het Oostenrijkse curriculum kan worden gevonden op: http://www.gemeinsamlernen.at.

  Bij deze leeractiviteit komen aan bod:

  • Natuurkunde, 8ste klas (= secundaire I): Elektriciteit beheerst ons leven

  • Biologie, 8ste klas (= secundaire I): Ecologie en milieu

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Dit project is interdisciplinair. Diverse facetten van de natuurkunde, biologie, ecologie en milieueducatie komen aan bod. Verder bevorderen de leeractiviteiten talrijke competenties: zelfregulerend leren, leren in groep, onderzoekend leren, het oplossen van problemen en sociaal leren.

 • Relevance to the daily life of students

  Alle onderwerpen en leeractiviteiten moeten relevant zijn voor het dagelijks leven van de studenten (en de jongere kinderen). De activiteiten van de studenten bespraken een aantal belangrijke competenties.

 • Onderwerp 10