Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Het Barcelona School Agenda 21 programma (PA21E acroniem in het Spaans) is een initiatief voor scholen, dat in overeenstemming handelt met de Agenda 21 van de stad. De PA21E werd ontworpen in het jaar 2000 door de toen pas opgerichte Environmental Education and Participation Division van de afdeling Milieu van het stadsbestuur in Barcelona.

 • Aims

  Dit programma stimuleert en ondersteunt scholen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van actieplannen, te beginnen met de directe omgeving: de school en haar omgeving.

 • Main activities

  Scholen integreren de principes van duurzaamheid in hun milieubeheer en in hun educatieve programma.

 • Involved actors

  Stadsraad van Barcelona, Milieudienst, Stedelijk Instituut voor Onderwijs, andere departementen van de gemeenteraad en acteurs van de Lokale Agenda 21. 

 • Connection with the curriculum

  Hangt af van elk specifiek project ontwikkeld door individuele scholen.

 • Where to find the application or case

 • Content

  De PA21E loopt al 9 schooljaren. Via dit programma worden de educatieve gemeenschappen betrokken bij de diagnose, het leveren van oplossingen en het ondernemen van toezeggingen om de stad duurzamer te maken, te beginnen met hun directe omgeving: de school zelf. Een slagzin die de filosofie van PA21E omvat is: "Veel kleine mensen, op veel kleine plaatsen, die veel kleine dingen doen, kunnen de wereld veranderen." Eduardo Galeano

  Scholen zijn een zeer belangrijk element in de opmars naar meer duurzame steden vanwege hun opleidingsfunctie. Hun effect op de gemeenschap en in het bijzonder op gezinnen is enorm groot. Alle scholen, met uitzondering van de universiteiten, nemen deel aan het PA21e: van kinderdagverblijven tot en met middelbare scholen en alle niveaus van scholen voor buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar (2009-10) zijn er 326 scholen betrokken.

  Dankzij dit programma stijgt het aantal deelnemende scholen dat zich inzet voor milieubeheer en leerplanontwikkeling in Barcelona jaar na jaar. Dit weerspiegelt een filosofie die in overeenstemming is met de principes van duurzaamheid. In de deelnemende scholen, die belang hechten aan de samenhang tussen theorie en praktijk, spelen de leerlingen een leidende rol, net als andere collectieven van de gemeenschap.

  Het Barcelona School Agenda 21 Programma is een baanbrekend initiatief in Spanje, waar nooit eerder een onderwijsproject rond milieu alle scholen aansprak. In het kielzog van de ervaring in Barcelona, verspreidde het programma zich naar andere Spaanse, Italiaanse, Portugese en Latijns-Amerikaanse steden.

 • Relation to a green topic and curriculum

  In het schooljaar 2008/09 werden in totaal 264 projecten rond zeer uiteenlopende onderwerpen en van zeer verschillende aard uitgevoerd: energie- en waterbesparing, lawaai-overlast, papierbesparing, afvalpreventie, compostering, "Caminos escolares" en duurzame mobiliteit, naturalisatie van binnenplaatsen en tuinen, het creëren van habitats, biologische tuinen, het bevorderen van de biodiversiteit, verantwoorde consumptie, het verbeteren van de communicatie, het opbouwen van participatie en co-existentie, en ga zo maar door.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • milieuonderwijs te versterken.
  • verbeteringen van de schoolomgeving te promoten.
  • de oprichting van netwerken tussen scholen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid.

 • Relevance to the daily life of students

  PA21E gaat ervan uit dat milieueducatie voor duurzaamheid niet enkel gebaseerd moet zijn op begrip, maar op handelen. Het is een opleiding die participatie versterkt, persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheidszin aanscherpt, morele en intellectuele autonomie bevordert, en focust op communicatie en coöperatief werken. De scholen gaan langzaamaan vooruit op dit pad.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Strategieën van het programma:

  • permanente ondersteuning van het onderwijzend personeel door middel van persoonlijk advies, online communicatie, specifieke opleiding, documentatie en andere hulpmiddelen.

  • Erkenning van de inspanning en het stimuleren van vooruitgang.

  • Uitwisseling van ervaringen als leerbasis.

  • op middellange en lange termijn werk gebaseerd op instructieve evaluatie.

  • Coördinatie met het gemeentebestuur: milieu, districten, buurtdeskundigen, enz.

  • Interdisciplinair coördinatieteam  met aandacht voor de behoeften van elk educatief centrum.