Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Het OW is een kans om het kritisch denken en de onderzoekscapaciteiten van studenten te ontwikkelen en het vergaren van toegepaste kennis over milieukwesties te stimuleren. De motivatie en de eigen toegepaste methodieken van de student zijn de belangrijkste factoren om een succesvol OW te bekomen.

 • Aims

  Maak een zoekopdracht over een onderwerp dat van persoonlijk belang is en dat het mogelijk maakt om opgedane kennis en een onderzoeksmethodologie op autonome wijze toe te passen, zodat de kritische capaciteit van de studenten versterkt wordt.

 • Main activities

  Geef een probleem, overweeg een hypothese, maak een observatie of experiment, plan een onderzoek en activiteiten, selecteer documenten, bereidt de bibliografie voor en ten slotte analyseer, interpreteer en kom tot onderzoeksconclusies.

 • Involved actors

  Studenten, docenten en mentoren, andere gerelateerde partijen zoals wetenschappers, professionals, lokale bevolking, lokale overheden, enz.

 • Connection with the curriculum

  Afhankelijk van het opgegeven OW probleem: het kan direct worden gerelateerd aan de onderwerpen (wetenschappelijk, technologisch, sociaal, milieu, enz.) of breder.

 • Where to find the application or case

  Website van OW van het Ministerie van Onderwijs (regering van Catalonië) : http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/

  Blog van OW (ideeën , interessante banen, resources en virtueel lab):http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/

  Bijkomende informatie en hulpmiddelen:
  Ersilia Foundation heeft veel middelen om de ontwikkeling van OW ondersteunen:

  * Virtueel Boek over hoe je onderzoekt: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/

  * Website om studenten te motiveren om milieuonderzoek te doen: http://www.ersilia.org/recerques_ambientals/
  http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index.htm

  * Onderzoeksvoorstellen voor studenten: http://www.ersilia.org/aventura_explorar/

  * Meer middelen (bibliotheek, etc.): http://80.33.141.76/canalrecerca/

  * Video van 9 studenten en docenten (over OW):http://vimeo.com/23381267

 • Onderwerp 6

 • Relation to a green topic and curriculum

  Het OW kan worden gelinkt aan het curriculum, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Voorbeelden:

  • Gebieden met betrekking tot het curriculum: wetenschap (ecologie, afvalbeheer, duurzame mobiliteit, enz.), technologie (een product, ontwerp een bioclimatisch huis, het ontwikkelen van een applicatie, etc.) wetenschap en samenleving (het bestuderen van grote rampen en hun politieke en sociale impact, het bestuderen van de relatie tussen reclame en wetenschap, enz.), lichamelijke opvoeding (het bestuderen van sportblessures, enz.), taal en filologie (vergelijk literaire werken, enz.).
  • Gebieden die niet gerelateerd zijn aan het curriculum: het vergelijken van een science fiction boek met zijn film, het bestuderen van de relatie tussen film en literatuur, of tussen literatuur en wetenschap, enz.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Het OW kan gekaderd worden binnen een onderwerp (zoals de wetenschap, literatuur, technologie, enz.) of kan worden gelinkt aan verschillende interdisciplinaire vraagstukken (zoals ethiek, ecologie, etc.). Het belangrijkste is dat het proces van onderzoek kan worden toegepast op andere gebieden.

  De mogelijke interdisciplinariteit van het OW is perfect om de complexiteit die nodig is voor de correcte behandeling van milieuproblematiek te bereiken.

 • Relevance to the daily life of students

  Elke student kiest het onderzoeksthema voor het OW waarrond hij wil werken. Indien mogelijk staat het onderwerp in verband met de carrière of academische opleding die hij of zij wil volgen. Docenten kunnen leerlingen begeleiden in deze selectie en kunnen thema’s voorstellen die verband houden met de directe omgeving of interesses van de leerlingen.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Aangezien de meeste OW-onderwerpen toegepast zijn, is het onderzoek direct gerelateerd aan de feitelijke professionele expertise in een aantal van zijn fasen (het specifieke onderzoeksthema definiëren, het ontwikkelen van de juiste vraag, het schetsen van de huidige stand van zaken van het onderwerp, een hypothese maken van de onderzoeksresultaten, het toepassen van een methodologie, het analyseren en interpreteren van de belangrijkste resultaten, en tot slot, het presenteren en verspreiden).