Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Het project LESET was zeer succesvol. De deelnemers, studenten tussen 15 en 16 jaar oud uit 5 verschillende landen, bestudeerden samen hun energieverbruik en verbeterden hun kennis over energie-efficiëntie met behulp van ICT-hulpmiddelen

 • Aims

  Ontwikkeling van strategieën voor onderwijs en gemeenschappelijk leren over de huidige energiesituatie en op basis van innovatieve ICT-methoden.

 • Main activities

  "Denken" (hoe we energie gebruiken en de impact ervan op het milieu) "doen" met energie (om een verbintenis aan te gaan om efficiënter te zijn) en " besparen" van energie (natuurlijke hulpbronnen, geld en het milieu).

 • Involved actors

  Leraren, studenten, en de schoolgemeenschap,ouders of lokale autoriteiten van 5 landen: Italië, Catalonië (Spanje), Roemenië, Denemarken en Duitsland.

 • Connection with the curriculum

  Natuurkunde (energie-efficiëntie), wiskunde, ICT-instrumenten en Engels (taal tussen landen).

 • Where to find the application or case

  LESET web (Comenius project): http://www.xtec.cat/ies-josepvallverdu/energy-project/menu.htm.

  Bijkomende informatie en hulpmiddelen:

  LESET blog:http://www.euleset.blogspot.com.es/

   

 • Content

  Het belangrijkste doel van het LESET-project was de leerlingen van de 3e en 4e klas van de middelbare school te laten reflecteren over  hun energieverbruik thuis en kennis op te laten doen over energiebesparing met behulp van ICT-middelen.

  De methodologie (elk land verzamelde gegevens van gezinnen en deelde deze met anderen) stond toe om op verschillende niveaus te leren:

  • Leren door actieve betrokkenheid van de student: bereken je individuele energieverbruik (muziek, televisie , mobiele telefoon en PC).
  • Leren door het onderzoek naar primaire energiebronnen in elk land (bezoeken van elektriciteitscentrales, enz.) en de impact op de planeet (het broeikaseffect , de klimaatverandering, enz.).
  • "TIC Learning": door middel van ICT-hulpmiddelen in het kader van de methode van gezamenlijk werk tussen verschillende Europese landen.
  • "TAK Learning" (Technologies for Acquisition of Knowledge (Technologieën voor verwerving van kennis): door het verzamelen van informatie, het delen en leren kritisch nadenken.

  Francesc Solans (leidende docent van het project in Spanje) is van mening dat het belangrijkste resultaat van het project het bewijs is dat het mogelijk is om van het klassieke onderwijsmodel over te stappen naar een nieuw digitaal model zonder enige methodologische verandering omdat het gaat om "hezelfde proces met verschillende hulpmiddelen" (gedeelde documenten, lezen, publicatie op het webplatform, etc.).  Je moet enkel ICT toevoegen aan je dagelijkse activiteiten op school en deze omzetten in een " TAK Learning " om het verwerven van kennis te bevorderen.

  De belangrijkste uitdaging is dat leraren plots anders les moeten geven dan voorheen. Franscesc concludeert dat de beste methodes niet zijn gekoppeld aan een specifiek project, maar focussen op onderwijs via directe betrokkenheid van studenten met behulp van ICT-middelen (Moodle, websites, blogs, enz.). Deze vergemakkelijken constructief leren. Voorbeeld van informatie gegenereerd door studenten in het LESET-project:

 • Relation to a green topic and curriculum

  Het LESET-project werd geïntegreerd in het curriculum op 3 gebieden:

  • Technologie: toepassing met betrekking tot het dagelijks leven van studenten (energieverbruik student thuis),
  • Engels: de officiële taal voor de communicatie van land tot land,
  • ICT: gebruik maken van een webplatform om informatie te delen en samen te werken rond de gegevens van energieverbruik van studenten uit elk land.

 • Onderwerp 8

 • Relevance to the daily life of students

  Het LESET-project is rechtstreeks gelinkt aan het dagelijks leven omdat de informatie werd gegenereerd gebaseerd op de consumptie van individuele leerlingen thuis. De nabijheid van de informatiebron (energieverbruik thuis en individuele consumptie) helpt om een meer betekenisvol en constructief leerproces te bereiken (informatie creëren, vergelijken met andere landen en dan evalueren om conclusies uit te trekken).

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Het LESET-project was niet gebaseerd op een nauwkeurige en feitelijke professionele expertise, maar motiveerde studenten om hun begrip te vergroten. De nauwkeurigheid van de gegenereerde informatie was laag, maar het belangrijkste aspect was het begrip van persoonlijke consumptiepatronen en milieueffecten (CO2-uitstoot van de mobiele telefoon, wat is de energiebron, hoeveel is hernieuwbaar, enz.).