Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Η εκπαιδευτική μου εργασία ‘Ο Σχολικός μου Κήπος’ συνδέει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με ζητήματα της πραγματικότητας, συνδέει την επίσημη με την ανεπίσημη εκπαίδευση και χρησιμοποιεί τη προσέγγιση μάθησης που βασίζεται σε έρευνα προκειμένου να υπογραμμίσει το διεπιστημονικό χαρακτήρα της κηπουρικής στο σχολείο. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιβάλλον τους και αναπτύσσουν ένα ισχυρό αίσθημα κοινότητας και ενσωμάτωσης.

 • Aims

  Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο προωθεί τη βασισμένη σε Ερεύνα μάθηση μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην κηπουρική. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται προωθούν τις αξίες που σχετίζονται με την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και τη μάθηση. Επίσης συμβάλλουν στην κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με ζητήματα της πραγματικότητας και σεβασμό για το περιβάλλον. 

 • Main activities

  *        Δημιουργία ενός σχολικού κήπου

  *        Απόφαση σχετικά με το ποιά λαχανικά/φυτά να φυτευτούν

  *        Δημιουργία μικρών ετικετών για τα φυτά

  *        Ανάπτυξη ενός προγράμματος φροντίδας για τον κήπο

  *        Φύτευση και παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών

  *        Συγκομιδή και προώθηση των προϊόντων

 • Involved actors

  Δάσκαλοι, κηπουροί ή γεωπόνοι.

 • Connection with the curriculum

  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γεωγραφία, Βιολογία, Ιστορία, Ενότητες Ερευνητικής εργασίας, Ξένες Γλώσσες, Καλλιτεχνικά

 • Content

  Θυμάστε την πρώτη φορά που φυτέψατε σπόρους φακής σε ένα στρώμα από βαμβάκι; Ή την πρώτη φορά που δοκιμάσατε μια φρέσκια σπιτική τομάτα; Στα παιδιά αρέσει να παίζουν στη λάσπη, να κρύβονται στους θάμνους και να πιάνουν έντομα· οι μεγάλοι αντλούν υπερηφάνεια από το τέλειο γρασίδι τους και τα τριαντάφυλλα τους. Οι κήποι είναι γενικώς μια ευπρόσδεκτη έννοια. Το μαθησιακό σενάριο του σχολικού κήπου αφορά τη διαμόρφωση και τη φροντίδα ενός σχολικού κήπου από τους μαθητές οι οποίοι θα αναλάβουν ένα ηγετικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Οι γωνιές του σχολικού κήπου γίνονται ζωτικοί χώροι ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν, να ανακαλύπτουν, και να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. Η κηπουρική μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και διασκεδαστική για τη διδασκαλία πολλών και διαφορετικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας, των καλλιτεχνικών, της φυσικής, των μαθηματικών, της γεωγραφίας, της γεωλογίας. Ανεξαρτήτως μεγέθους, ο σχολικός κήπος έχει ένα τεράστιο δυναμικό να γίνει εξαιρετικός και να παράγει αγαθά υψηλής ποιότητας. Για να δημιουργήσει ένα σχολικό κήπο, ένα σχολείο που ενδιαφέρεται πρέπει να σχηματίσει μια υπεύθυνη ομάδα, να επιλέξει μια τοποθεσία, να κατανοήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό και να αποφασίσει ποίες προμήθειες θα χρησιμοποιηθούν και έπειτα να φυτέψει και να διατηρήσει το σχολικό του κήπο. Η υποστήριξη της διοίκησης είναι κρίσιμη αλλά και σχεδόν βέβαια εξασφαλισμένη όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου.

  Επί της ουσίας, αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απασχολεί μαθητές όλων των τάξεων και συνδέει την επίσημη και την ανεπίσημη εκπαίδευση μέσω μιας ενεργής διαδικασίας ανακάλυψης. Χρησιμοποιώντας τη φύση για την ενίσχυση της μάθησης εκ μέρους των μαθητών, καλλιεργείται η περιέργεια των μαθητών μέσω της παροχής ενός φυσικού πλαισίου για πρακτικές έρευνες που προωθούν τη μάθηση βάσει αυτό-κινήτρου. Τα αποτελέσματα ενός σχολικού κήπου δεν περιορίζονται μέσα στους τοίχους ενός σχολείου· αντιθέτως, ο σχολικός κήπος ενθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινότητας στα σχολεία και δημιουργεί ζωντανά δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και δασκάλων που δεσμεύονται να αναδείξουν τις συνδέσεις μεταξύ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μάθησης στην τάξη και μάθησης στον κήπο. Το εκπαιδευτικό σενάριο του σχολικού κήπου είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο στις ανάγκες διαφορετικών σχολικών ομάδων μπορεί να προωθήσει την έρευνα που σχετίζεται με τη φυσική, τα καλλιτεχνικά, τη γυμναστική, τις δεξιότητες γραπτού λόγου και τη σύγχρονη γλώσσα. Επιπλέον, επειδή βασίζεται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και επίκαιρων ζητημάτων, αναπτύσσει ενεργούς πολίτες και φροντιστές του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

  Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο που βασίζεται στην έρευνα προσφέρει το βασικό σκελετό, την καθοδήγηση και κάποιες προτάσεις για τη δραστηριότητα η οποία ήδη χρησιμοποιείται, αξιολογείται και θεωρείται πολύ πετυχημένη όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της στόχους και είναι έτοιμη για εφαρμογή. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τον πειραματισμό και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο χρονικό πλαίσιο κάθε σχολείου· κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια άλλων δασκάλων ή φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική πρακτική.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Αυτή η πρωτοβουλία αφορά το σχηματισμό ενός σχολικού κήπου. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σενάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και να συμμετέχουν σε μικρής κλίμακας και ελεγχόμενες γεωργικές πρακτικές. Μαθαίνοντας σχετικά με τη μεθοδολογία και τις επιπτώσεις της καλλιέργειας της γης και κατανοώντας βασικές έννοιες όπως είναι ο κύκλος ζωής, εξερευνούν τις αλληλεπιδράσεις που διατηρούν τη ζωή.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Το εκπαιδευτικό σενάριο του σχολικού κήπου μπορεί να συνδέεται με διαφορές ειδικότητες. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών που σχετίζονται με την επιστήμη όπως είναι η παρατήρηση, η μέτρηση, ο έλεγχος και η κατάληξη σε συμπεράσματα καθώς οι μαθητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τους σπόρους και τα εργαλεία, να μετρούν τη θερμοκρασία και να καλλιεργούν τα φυτά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα νερού. Οι γλωσσικές ενότητες μπορούν να ενσωματωθούν στο σενάριο του σχολικού κήπου καθώς οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα περιοδικό για το σχολικό κήπο, εμπλουτίζοντας έτσι περισσότερο τις δεξιότητες που σχετίζονται με το γραπτό λόγο, την περίληψη και της αναδιατύπωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγίσεις σχετικές με τα μαθηματικά καθώς οι μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις τους στη γεωμετρία των αναπτυσσόμενων φυτών. Επίσης, οι δεξιότητες που αποκτώνται στην τάξη των καλλιτεχνικών μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες εδώ καθώς οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ετικέτες για να ξεχωρίζουν τα φυτά, μπορούν να σχεδιάσουν τα φυτά τους, και μπορούν να μάθουν για τη βαφή που παράγεται από τα φυτά. Τέλος, η κατανόηση της σημασίας της φυσικής αγωγής εκ μέρους των μαθητών ενισχύεται περεταίρω μέσω της αλληλεπίδρασης με φυσικά στοιχεία και την προώθηση μιας υγιούς δίαιτας.

 • Relevance to the daily life of students

  • Κατανόηση της βιοποικιλότητας.
  • Καλύτερη κατανόηση του κύκλου ζωής και των συγκεκριμένων γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής τους. 
  • Προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής μέσω της φυσικής άσκησης και σοφότερων διατροφικών επιλογών.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Οι μαθητές μπορεί να συμβουλευτούν ένα γεωπόνο για να ανακαλύψουν τι είναι καλύτερο ή πιο κατάλληλο για να φυτέψουν στο σχολικό τους κήπο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να βρουν περισσότερες τέτοιες πληροφορίες από επαγγελματίες διαδικτυακά.