Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Το LESET έργο ήταν πολύ επιτυχημένο. Οι συμμετέχοντες, μαθητές μεταξύ 15 και 16 ετών, από 5 διαφορετικές χώρες, συνεργάστηκαν με την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις γνώσεις που απέκτησαν για την ενεργειακή απόδοση με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ.

 • Aims

  Ανάπτυξη στρατηγικών για τη διδασκαλία και την κοινή μάθηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ενέργειας που βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους ΤΠΕ.

 • Main activities

  "Σκέψου" (πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον) "Δράσε" με ενέργεια (να κάνεις μια δέσμευση για να είναι πιο αποτελεσματικός) και "Εξοικονόμησε" ενέργεια (φυσικούς πόρους, χρήματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

 • Involved actors

  Εκπαιδευτικοί, μαθητέςκαιησχολικήκοινότηταόπωςγονείςκαιοιτοπικέςαρχέςαπό 5 χώρες: Ιταλία, Καταλονία (Ισπανία), Ρουμανία, Δανία και Γερμανία.

 • Connection with the curriculum

  Φυσική (ενεργειακή απόδοση), Μαθηματικά, ΤΠΕ εργαλεία και Αγγλικά(γλώσσα μεταξύ των χωρών).

 • Where to find the application or case

  ΙστοσελίδαLESET(Comenius έργο): http://www.xtec.cat/ies-josepvallverdu/energy-project/menu.htm.

  Επιπλέον πληροφορίες ή πηγές:

  LESETblog: http://www.euleset.blogspot.com.es/.

 • Content

  Ο κύριος στόχος του έργου LESET ήταν να αναπτύξει μια δραστηριότητα που επιτρέπει στους μαθητές της 3ης και 4ης τάξης Γυμνασίου να προβληματιστούν σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση στο σπίτι, προκειμένου να μάθουν για την εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή των εργαλείων ΤΠΕ.

  Η μεθοδολογία (κάθε χώρα σύλλεξε τα δικά της δεδομένα που τα εκμεταλλεύεται και  τα μοιράζεται με άλλες) επέτρεψε σημαντική μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα:

  *      Μάθηση μέσω της ενεργού συμμετοχής του Μαθητή: να υπολογίζει την ατομική κατανάλωση ενέργειας στη μουσική, την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

  *      Μάθηση μέσα από την έρευνα σε πρωτογενείς πηγές ενέργειας σε κάθε χώρα (επίσκεψη σε μονάδες παραγωγής ρεύματος, κ.λπ.) και τις επιπτώσεις στον πλανήτη (φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, κλπ.).

  *      "TIC Μάθηση»: μέσω των εργαλείων ΤΠΕ ως μέρος της μεθοδολογίας της συνεργατικής εργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

  *      "TAK Μάθηση» (Τεχνολογίες για την Απόκτηση της Γνώσης): με τη δημιουργία πληροφοριών, μοιράζοντας τες και μαθαίνοντας να είναι κριτικοί.

  Ο FrancescSolans (υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος στην Ισπανία) πιστεύει ότι το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η απόδειξη ότι είναι δυνατόν να αλλάξουμε από το Κλασικό μοντέλο εκπαίδευσης σε ένα νέο Ψηφιακό μοντέλο χωρίς μεθοδολογική αλλαγή γιατί είναι "η ίδια διαδικασία με διαφορετικά εργαλεία "(κοινόχρηστα έγγραφα, διάβασμα αυτών, δημοσίευση στην διαδικτυακή πλατφόρμα, κλπ.). Το μόνο πράγμα που χρειάζεστε είναι να προσθέσετε τις ΤΠΕ στις καθημερινές σας δραστηριότητες στο σχολείο και να τις μετατρέψετε σε "ΤΑΚ Μάθηση", προκειμένου να προωθήσετε την απόκτηση γνώσεων.

  Παράδειγμα πληροφοριών που παράγονται από τους μαθητές στο έργο LESET:

 • Relation to a green topic and curriculum

  Το LESET έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών σε 3 τομείς:

  • Τεχνολογία: Τεχνολογικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και εφαρμογή που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των μαθητών (κατανάλωση ενέργειας του μαθητή στο σπίτι),
  • Αγγλικά: η επίσημη γλώσσα μεταξύ των χωρών,
  • ΤΠΕ: χρησιμοποιήστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για να μοιράσετε και να εργαστείτε με τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας των μαθητών από κάθε χώρα.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Το LESET ήταν ένα διεπιστημονικό έργο που εργάζεται σε διάφορους κλάδους:

  • Αγγλικά (εκμάθηση γλωσσών).
  • Τεχνολογία (μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή) και εργαλεία ΤΠΕ  (ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των χωρών).
  • Μαθηματικά (δελτία δεδομένων, γραφικά κατανάλωσης, στατιστικά στοιχεία, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, κλπ.).
  • Φυσική (πρωτογενείς πηγές ενέργειας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)
  • Περιβαλλοντική (ενέργεια που δεν παράγεται, κλπ.) και κοινωνική διάσταση του έργου: μοιράζοντας τον κύριο σκοπό (Ας Εξοικονομήσουμε Ενέργεια!).

 • Relevance to the daily life of students

  Το έργο LESET δίνει έμφασησε αυτήν την άποψη, επειδή ηπληροφορία προέκυψε από την κατανάλωση των μεμονωμένων μαθητών στο σπίτι. Η γειτνίαση με την πηγή των πληροφοριών (κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι και ατομική κατανάλωση) βοηθά να επιτευχθεί μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική μαθησιακή διαδικασία (δημιουργία πληροφορίας, σύγκρισή της με άλλες χώρες και στη συνέχεια να αξιολόγηση της για εξαγωγή συμπερασμάτων).

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Το έργο LESET δεν στηρίζεται σε ακριβή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία, αλλά σε κινητοποιημένους μαθητές  για να ενισχύσουν την κατανόησή τους. Η ακρίβεια της παραγόμενης πληροφορίας ήταν χαμηλή, αλλά το βασικό στοιχείο ήταν η κατανόηση των προτύπων προσωπικής κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκπομπές CO2 που παράγονται από το κινητό τηλέφωνο, ποια είναι η πηγή ενέργειας, πόση είναι ανανεώσιμη, κ.λπ.).