Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 2012 φοιτητές του Goethe-Gymnasium έθεσαν το θέμα της συμβολής ότι ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα στην Αυστρία είχαν γίνει 20 χρόνια μετά την αξέχαστη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο για την κλιματική αλλαγή.

  Σε μια πρώτη φάση, σχετικά ζητήματα - αρχικά στον τομέα της επιστήμης - διδάχθηκαν και εμβάθυναν μέσω διαλέξεων και σχετικών ταξιδιών. Σε μια δεύτερη φάση, οι μαθητές διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα και έκαναν δικές τους συνεντεύξεις με φημισμένους επιστήμονες / εμπειρογνώμονες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας . Τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθητικού " Συνεδρίου Περιβάλλοντος" στις 13 Νοέμβρη 2012.

 • Aims

  Ένας από τους στόχους του έργου ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα των περιβαλλοντικών θεμάτων και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς να εργάζονται επιστημονικά.

 • Main activities

  Οι μαθητές έπρεπε να εργάζονται για 14 διαφορετικά θέματα, όπως τα καύσιμα αιθανόλης, η κλιματική αλλαγή κλπ. Στο τέλος της εργασίας τους, έπρεπε να γράψουν μια έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των θεμάτων αυτών στην Αυστρία και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους.  Αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα συνέδριο (μαθητές σε μαθητές), το πρώτο αυτού του είδους, το οποίο έφτασε τους 300 μαθητές. Μεαυτόντοσυνδυασμό, έγινεένα εξαιρετικό έργο.

 • Involved actors

  Κυρίως εκπαιδευτικοί.

 • Connection with the curriculum

  Ισχυρήσύνδεσημετηνπεριβαλλοντικήεκπαίδευσηκαιτηνεκπαίδευσηπροετοιμασίας των μαθητών να δουλεύουν επιστημονικά.

 • Where to find the application or case

 • Content

  Στην αρχή οι μαθητές της 7ης και 8ης τάξηςς συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα θέματα του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικήςπροσαρμογής, της έρευνας κλιματικών επιπτώσεων, κ.λπ. Είχαν επίσης την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους παρακολουθώντας δύο διαλέξεις εμπειρογνωμόνων στο σχολείο.

  Στη συνέχεια κλήθηκαν να επιλέξουν σχετικάθέματα από ένα σύνολο με πάνω από 40 θέματα και να ξεκινήσουν τη δική τους ερευνητική εργασία. Για αυτό, είχαν την ευκαιρία να κάνουν συνεντεύξεις με φημισμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σχετικά με το θέμα και την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας. Κάθε μαθητής τελικά κλήθηκε να γράψει μια αναφορά στην οποία παρουσιαζόταντο ιδιαίτερο θέμα του, και, επιπλέον, να δημιουργήσει και να υποβάλλει ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο. Οι μαθητές με τις καλύτερες συνεισφορές προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Μαθητικό Συνέδριο στις 13 Νοεμβρίου του 2012 το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Goethe-Gymnasium στο πλαίσιο σύντομων διαλέξεων και να παρουσιάσουν μια έκθεση αφίσας.

  Το έργο αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία.Οι μαθητες ήταν πολύ φιλόδοξοι, δεδομένου ότι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν συνεντεύξεις με γνωστούς, μερικές φορές ακόμη και διακεκριμένους (H. Kromp-Kolb) εμπειρογνώμονες και επιστήμονες στα θέματα τους.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Τα θέματα που έχουν επιλεγεί αφορούν θέματα της υδρόσφαιρας, καθώς και της ατμόσφαιρας, λιθόσφαιρας και βιόσφαιρας. Οι μαθητές πήραν συνέντευξη από πολλούς ειδικούς σε αυτούς τους τομείς.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επιστήμονες και ερευνητές αφενός, και αφετέρου με εμπειρογνώμονες σε διάφορα επαγγελματικά πεδία, όπως για παράδειγμα τη γεωργική οικονομία, τους ζώντες οργανισμούς, την οικονομία νερού, την παροχή ενέργειας, το χωροταξικό σχεδιασμό, την κινητικότητα, τον τρόπο ζωής ή τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

 • Relevance to the daily life of students

  Σχεδόν όλα τα θέματα που οι μαθητές είχαν επιλέξει είναι συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή - είτε πρόκειται για το νερό, τη διατροφή, τη βιωσιμότητα, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την κινητικότητα, τα ζητήματα της αλλαγής του κλίματος, κλπ.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Σε ένα πρώτο στάδιο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα θέματα ακούγοντας ειδικούς και παίρνοντας τους συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια του έργου είχαν ευρεία πρόσβαση στη γνώση των εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και ερευνητών και μπορούσαν  να συμπεριλάβουνκαι την ομάδα έργου του εκπαιδευτικού για να δώσει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειάζονταν.