Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί και οι γονείς εκπαιδεύονται να υποστηρίζουν τα παιδιά να μάθουν να ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ως τα σχολεία τους. Τα εργαστήρια για γονείς, η επαγγελματική εξέλιξη για νηπιαγωγούς και οι χαρούμενες δραστηριότητες για παιδιά παρέχουν μια βαθύτερη γνώση σχετικά με τη μείωση της κίνησης, την ασφάλεια και τις πτυχές της υγείας και τα γενικότερα οφέλη του τακτικού βαδίσματος.

 • Aims

  Ευαισθητοποίηση για την κίνηση και τη μείωση της κίνησης

  *        Προώθηση των οφελών της κίνησης και του περπατήματος

  *        Εκπαίδευση νηπιαγωγών να υποστηρίξουν τα παιδιά να περπατούν στα μελλοντικά τους σχολεία

  *        Παροχή σχετικών πληροφοριών για γονείς (περιβαλλοντική εκπαίδευση, ασφάλεια)

  *        Εκπαίδευση των παιδιών να συμπεριφέρονται με έναν κλιματολογικά φιλικό τρόπο

  *        Εκπαίδευση βιώσιμης συμπεριφοράς για παιδιά.

 • Main activities

  *        Εργαστήριο για γονείς

  *        Εκπαίδευση (επαγγελματική εξέλιξη) για νηπιαγωγούς

  *        Μαθησιακές δραστηριότητες για μικρά παιδιά

 • Involved actors

  Περιβαλλοντικοί εκπαιδευτικοί, νηπιαγωγοί

 • Connection with the curriculum

  Σημαντικοί τομείς του εκπαιδευτικού πλαισίου για την πρώιμη παιδική ηλικία  λαμβάνονται υπόψη:               

  http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf

 • Where to find the application or case

  Βασισμένη στο διαδίκτυο, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα “Energie- und Umweltagentur Niederösterreich”,

  http://www.enu.at/

  http://www.enu.at/gehen-geht-in-grossweikersdorf

 • Content

  Το περπάτημα είναι υγιεινό και κλιματολογικά φιλικό και εκτός αυτού, η λιγότερη κίνηση κάνει το δρόμο για το σχολείο πιο ασφαλή για τους μαθητές. Η εργασία “το  περπάτημα λειτουργεί” ξεκίνησε από την ΜΚΟ “die umweltberatung” το 2006 στην επαρχία της Κάτω Αυστρίας και επικεντρώνεται στα παιδιά στον τελευταίο χρόνο του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να καλύπτουν το δρόμο που θα διανύουν στο μέλλον προς το σχολείο ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ. Ο στόχος είναι να παρακινήσουν τα μικρά παιδιά να περπατούν γιατί αυτό εκπαιδεύει τη μελλοντική τους συμπεριφορά από τη μια και από την άλλη τα παιδιά λειτουργούν ως πρότυπα για τους γονείς τους. 

  Στο δρόμο τους για το σχολείο, οι μαθητές μαθαίνουν σχετικά με τη φύση και το περιβάλλον, έρχονται σε επαφή με άλλους και γίνονται πιο αυτοδύναμοι. Η μικρότερη κίνηση είναι κλιματολογικά φιλική και κάνει το δρόμο για το σχολείο πιο ασφαλή για όλους. Ένας σημαντικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να εκπαιδεύσει τους νηπιαγωγούς και να τους δώσει τη δυνατότητα να προωθήσει τους ασφαλείς και χαρούμενους περιπάτους προς το σχολείο.

  Αυτή η εργασία βραβεύτηκε το 2007 με το βραβείο UNSCO για τις “δεκαετής εργασίας ΟΗΕ” (Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη) και έκτοτε έχει λάβει επιπλέον βραβεία .

   

  Οι στόχοι αυτής της εργασίας γενικώς:

  *        μείωση της κίνησης γύρω από τα σχολεία και στους δρόμους προς το σχολείο

  *        ενημέρωση των γονιών γύρω από τα οφέλη για την υγεία και την ασφάλεια από το ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ προς το σχολείο

  *        προώθηση της διασκέδασης της κίνησης, της χαράς του περπατήματος

  *        πληροφόρηση και παιχνίδια γύρω από το θέμα “σε κίνηση”

   

  Η εργασία ξεκινά στο νηπιαγωγείο και βασίζεται σε εργαστήρια κίνησης για παιδιά. Τα θέματα “περπάτημα” και “κίνηση” αντιμετωπίζονται σε δραστηριότητες που έχουν ως βάση το παιχνίδι και είναι φιλικές προς τα παιδία. Εργαστήρια για γονείς συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ασφαλείας και διαλέξεων από τους ειδικούς πάνω σε σχετικά περιβαλλοντικά θέματα προσφέρονται προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους ενήλικους και να υποστηρίξουν τους γονείς να υποστηρίξουν τα παιδία τους.

  Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της εργασίας είναι η επαγγελματική εξέλιξη για τους νηπιαγωγούς που οργανώνεται από “die umweltberatung” (Οικολογική συμβουλευτική) σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές.

   

  Στόχοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης για νηπιαγωγούς:

  *        παρουσίαση μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά το θέμα ‘ περπατώντας προς το σχολείο’

  *        πρακτική υποστήριξη προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το θέμα με ένα φιλικό προς τα παιδιά τρόπο

  *        πληροφόρηση και εκπαίδευση πάνω στο πώς να συνεργάζονται με τους γονείς

  *        υποστήριξη για το νηπιαγωγό για να οργανώσει αυτήν την εργασία στο μέλλον

   

  Η εργασία οργανώνεται ετησίας από τον ΜΚΟ “die umweltberatung” σε συνεργασία με "Energie- und Umweltagentur Niederösterreich” (Ενέργεια και Περιβάλλον του Οργανισμού της Κάτω Αυστρίας) για να εκπαιδεύσουν τους νηπιαγωγούς προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τους ασφαλείς περιπάτους προς το σχολείο.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Αυτή η εργασία εναρμονίζεται πλήρως με τις αναφορές του αυστριακού εκπαιδευτικού πλαισίου για την πρώιμη εκπαίδευση  http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Αυτή η εργασία απευθύνεται σε πολλά συγκεκριμένα πεδία όπως π.χ. υγιεινή διατροφή, αθλήματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση και κλιματολογική προστασία.

 • Relevance to the daily life of students

  Καθώς το να πηγαίνεις σχολείο είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής όλων των μαθητών, η εργασία έχει σχέση με μία μεγάλη ομάδα-στόχο. Η εργασία υποστηρίζει τους μαθητές να δρουν με έναν αυτοδύναμο τρόπο.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Η σύγχρονη κινητικότητα έχει πολλά οφέλη αλλά ταυτόχρονα η αυξανόμενη κίνηση ενέχει μια σειρά από αρνητικές πλευρές όπως η διακινδύνευση των ποδηλατιστών και των πεζών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα παιδιά επηρεάζονται με ένα πολύ άμεσο τρόπο, τα σύγχρονα ευρήματα πρέπει να επιδειχτούν σε αυτούς και τους γονείς τους.