Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Dit project is gericht op de bewustmaking van de voordelen van het wandelen. Leerkrachten van de kleuterschool en de ouders van de kinderen worden opgeleid om de kleuters te ondersteunen bij het wandelen naar school. Workshops voor ouders, professionele ontwikkeling voor kleuterleidsters en vreugdevolle activiteiten voor kinderen bieden hen een dieper inzicht in het wegverkeer, veiligheids- en gezondheidsaspecten en de algemene voordelen van regelmatig wandelen.

 • Aims

  Sensibiliseren rond verkeer en verkeersreductie:

  • Het benadrukken van de voordelen van beweging en wandelen
  • Kleuterleidsters trainen om de kinderen te ondersteunen bij het wandelen naar hun toekomstige scholen
  • Het verstrekken van relevante informatie voor ouders (milieueducatie, veiligheid)
  • De kinderen leren zich te gedragen op een klimaatvriendelijke manier
  • Duurzaam gedrag

 • Main activities

  • Workshops voor ouders
  • Opleiding (professionele ontwikkeling) voor kleuterleidsters
  •  Activiteiten voor jonge kinderen

 • Involved actors

  Milieuopvoeders, kleuterjuf.

 • Connection with the curriculum

  Belangrijke aspecten van het educatieve kader voor de vroege jeugd komen aan bod:         

  http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf

 • Where to find the application or case

  Web-based, aangekondigd op de website van “Energie- und Umweltagentur Niederösterreich”,

  http://www.enu.at/

  http://www.enu.at/gehen-geht-in-grossweikersdorf

 • Onderwerp 6

 • Relation to a green topic and curriculum

  Dit project houdt verband met het Oostenrijkse curriculum voor educatie op jonge leeftijd:

  http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Het project bespreekt verschillende disciplines zoals gezondheid, sport, milieu en klimaatbescherming.

 • Relevance to the daily life of students

  Aangezien naar school gaan deel uitmaakt van het dagelijkse leven van alle studenten, is het project relevant voor een grote doelgroep.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Moderne mobiliteit heeft veel voordelen, maar de toenemende hoeveelheid verkeer brengt ook negatieve aspecten met zich mee, zoals het in gevaar brengen van fietsers en voetgangers en negatieve milieugevolgen. Kinderen zijn hier rechtstreeks het slachtoffer van. Recente bevindingen moeten aan de kleuters en hun ouders gepresenteerd worden.