Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Middelbare scholieren (15-16 jaar) leren in een lerende centrale leeromgeving over energiegebruik, fossiele energie en hernieuwbare energiebronnen. De nadruk ligt op hoe het opslaan van fossiele hulpbronnen door energie te besparen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind, water en zon. Tijdens het eerste deel van de opleiding scenario de studenten werken met offline materiaal. In het tweede deel van de interventie de leerlingen werken met een interactief energie game/simulatie. Het doel van het spel is om alle nucleaire en fossiele centrales te vervangen door hernieuwbare energie.

 • Aims

  Positieve invloed op het milieu gedrag door het ondersteunen systeem kennis, actie gerelateerde kennis en effectiviteit kennis.

 • Main activities

  Werken aan een studentgerichte leercyclus.

 • Involved actors

  Leraren, begeleiders.

 • Connection with the curriculum

  Biologie (Ecologie), Chemie (Koolwaterstoffen), Aardrijkskunde (Environmental politiek).

 • Where to find the application or case

  De opstellingen zijn gestationeerd op de Universiteit van Bayreuth. Voor meer informatie kunt u contact opnemen maximiliane.schumm@uni-bayreuth.de

  Simulatie: https://www.ich-schaffe-die-energiewende.de/

 • Content

  Met leren van de optimale werkwijze studenten leren in een zelf - gecontroleerde leeromgeving over hernieuwbare energie. De leeromgeving bestaat uit twee delen: een analoge leercyclus plus een online simulatie over hernieuwbare energie. De online activiteit voor de toepassing en bijkomende reflectie fase van het gehele leerproces.

   

  De leeromgeving bevat verschillende werkstations:

  1. Leerlingen moeten weten waarom onderzoek in hernieuwbare energie nodig is. Dus ze moeten leren over de problemen die voortkomen uit het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is aan de ene kant de klimaatverandering veroorzaakt door de verbranding van fossiele grondstoffen en de anderzijds de beperktheid van de exploiteerbare fossiele grondstoffen.
  2. Studenten hebben nodig mogelijkheden voor actie. Dus, we laten hun zien hoe ze energie kunnen besparen en ook hoe energie efficiënter kun gebruiken. Voor dit doel het concept van energie moet worden verduidelijkt en voorbeelden van het dagelijkse leven moeten worden getoond. Met behulp van het verstrekte materiaal en informatie leerlingen zijn in staat om uit te vinden bv. welke activiteit de meeste energie in hun leven nodig heeft. En hoe energie effectief te gebruiken.
  3. Om verantwoordelijke burgers te worden, studenten moeten weten over de verschillende mogelijkheden om hernieuwbare energie te produceren :
  • Energie uit biomassa : Leerlingen weten te komen voor-en nadelen van het verkrijgen van energie uit biomassa , hoe deze energie kan worden gebruikt ( zoals brandstof, gas of vaste stof ) en controverses in de samenleving ("bord of brandstof tank"). Bovendien leerlingen ontdekken hoe elektriciteit kan worden gewonnen met turbine en generator en hoe afvalwarmte kan op passende wijze worden gebruikt.
  • Energie uit zon, wind en water: binnen de leeromgeving de studenten leert over verschillende mogelijkheden om groene stroom en discrepanties tussen de verschillende belanghebbenden te produceren.
  1. Simulatie: De gebruikte simulatie kan ook worden gezien als een serieus spel. Het is een landschap in het jaar 2013. Mensen die gebruikmaken van voornamelijk fossiele energie en kernenergie. Doel van het spel is om alle fossiele en kernenergie -installaties met hernieuwbare energiebronnen te vervangen tot het jaar 2022. Extra uitdagingen zijn om een continue stroomvoorziening en de tevredenheid van burgers te waarborgen. Cursisten moeten investeren in het bouwen van duurzame energiecentrales, onderzoek en de burgers ' informatie. Na het werk met de simulatie leerlingen reflecteren over hoe de samenleving hun energieverbruik en de productie kan veranderen in een duurzaam concept energie te komen

 • Relation to a green topic and curriculum

  Ecologie maakt deel uit van het curriculum voor biologie van het 10de jaar in de Beierse scholen. Een belangrijk element van de leercyclus is ook duurzaamheid en het energieverbruik in Europa. Dit onderwerp is terug te vinden in het curriculum voor chemie en geologie.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Interdisciplinaire onderwerpen: Duurzaamheid en Economie en Ecologie

  De methode omvat ook een deel van het leerplan chemie en aardrijkskunde:

  * Chemie: Bijvoorbeeld de chemie van verbranding van organisch materiaal en fossiele brandstoffen, fotosynthese, mondiale koolstofcyclus, beperkte middelen

  * Geografie: Bijvoorbeeld het antropogene broeikaseffect als voorbeeld voor een wereldwijd milieubeleid.

 • Relevance to the daily life of students

  De energievoorziening is noodzakelijk voor de levensstandaard van de studenten. Elektrische energie en ook energie uit fossiele brandstoffen voor transport of verwarming maken deel uit van het dagelijks leven van studenten en docenten.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Professionele achtergrond van de ontwikkelde leercyclus wordt verzekerd door de samenwerking met onderzoeksteams en het gebruik van recente statistieken.