Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15-16 ετών) μαθαίνουν σε ένα μαθησιοκεντρικό περιβάλλον για τη χρήση της ενέργειας, της ορυκτήςενέργειας και των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η έμφαση δίνεται στο πώς εξοικονομούνται οι πηγές ορυκτών πόρων με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η αιολική ενέργεια, το νερό και ο ήλιος. Κατά το πρώτο μέρος του σεναρίου μάθησης οι μαθητές εργάζονται με offline υλικό. Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασης οι μαθητές εργάζονται με ένα διαδραστικό παιχνίδι/προσομοίωσηενέργειας. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αντικαταστήσει όλες τιςμονάδες παραγωγής πυρηνικήςενέργειας και ενέργειας ορυκτών πόρων με  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Aims

  Να επηρεάζουν θετικά την περιβαλλοντική συμπεριφορά υποστηρίζοντας την συστημική γνώση, τη δραστική γνώση και τη γνώση της αποτελεσματικότητας.

 • Main activities

  Εργάζονται σε έναν κύκλο μάθησης με επίκεντρο το μαθητή

 • Involved actors

  Εκπαιδευτικοί, επόπτες.

 • Connection with the curriculum

  Βιολογία (Οικολογία), Χημεία (Υδρογονάνθρακες), Γεωγραφία (Περιβαλλοντική πολιτική).

 • Where to find the application or case

  Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο τουBayreuth. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:maximiliane.schumm@uni-bayreuth.de

  Προσομοίωση: https://www.ich-schaffe-die-energiewende.de/

 • Content

  Με την καλύτερη πρακτική οι μαθητές μαθαίνουν σε ένα αυτοελεγχόμενο μαθησιακό περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το μαθησιακό περιβάλλον  αποτελείται από δύο μέρη: έναν αναλογικό  κύκλο μάθησης συν μία online προσομοίωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η onlineδραστηριότητα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή και την πρόσθετη φάση προβληματισμού σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Το μαθησιακό περιβάλλον περιλαμβάνει διαφορετικούς σταθμούς εργασίας:

  1. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν γιατί είναι απαραίτητη η έρευνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι, θα πρέπει να μάθουν για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Αυτά είναι από τη μία πλευρά η αλλαγή του κλίματος που προκαλείται από την καύση ορυκτών πρώτων υλών και από την άλλη η περιορισμένη ποσότητα των εκμεταλλεύσιμων ορυκτών πόρων.
  2. Οι μαθητές χρειάζονται επιλογές για δράση. Έτσι, μπορούμε να τους δείξουμε πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια και να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, η έννοια της ενέργειας πρέπει να αποσαφηνιστεί και πρέπει να δοθούν παραδείγματα της καθημερινής ζωής. Με τη βοήθεια των παρεχόμενων υλικών και πληροφοριών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βρουν π.χ. ποια δραστηριότητα απαιτεί περισσότερη ενέργεια στη ζωή τους. Και πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ενέργεια.
  3. Για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις διάφορες δυνατότητες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:
  • Ενέργεια από βιομάζα: Οι μαθητές μαθαίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την απόκτηση ενέργειας από βιομάζα, πώς αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί (όπως καύσιμα, φυσικό αέριο ή στερεά ύλη) και αντιπαραθέσεις στην κοινωνία (“πιάτο ή δεξαμενή καυσίμων"). Επιπλέον, οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να κερδηθεί με τουρμπίνα και γεννήτρια και πώς η σπατάλη θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.
  • Ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο και το νερό: Εντός του παρεχόμενουμαθησιακού περιβάλλοντοςοι μαθητές μαθαίνουν για διάφορες δυνατότητες παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και διαφορές μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.

  Προσομοίωση: Η προσομοίωση που χρησιμοποιείται μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα σοβαρό παιχνίδι. Είναι ένα τοπίογια το έτος 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κυρίως ενέργεια από ορυκτούςπόρους και πυρηνική ενέργεια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αντικαταστήσει όλες τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτούς πόρους και ατομική ενέργεια με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2022. Πρόσθετες προκλήσεις είναι να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η ικανοποίηση των πολιτών. Οι μαθητές πρέπει να επενδύσουν στην οικοδόμηση βιώσιμων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, τηνέρευνα και την πληροφόρηση των “πολιτών”. Μετά από την εργασία με την προσομοίωση οι μαθητές αναρωτιούνται πώς η κοινωνία μπορεί να αλλάξει τη χρήση της ενέργειας και η παραγωγή της να καταλήξει σε μια βιώσιμη έννοια της ενέργειας.

 • Relation to a green topic and curriculum

  Η οικολογία είναι μέροςτης ύληςτης βιολογίας της 10ηςτάξης στοβαυαρικόγυμνάσιο. Ένα σημαντικό στοιχείο του μαθησιακού κύκλου είναι επίσης η βιωσιμότητα και η χρήση της ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα μπορεί να βρεθεί στηνύλη της χημείας και της γεωλογίας.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα σπουδών της 10ηςτάξης Γυμνασίου, στην Βαυαρία, προτείνει τα διεπιστημονικά θέματα: Βιωσιμότητα και Οικονομία και Οικολογία

  Ο κύκλος εκμάθησης καλύπτει επίσης μέρος της ύλης της χημείας και της γεωγραφίας:

  * Χημεία: Π.χ. η χημεία της καύσης οργανικής ύλης και των ορυκτών καυσίμων και της φωτοσύνθεσης, του κύκλου του άνθρακα, των περιορισμένων πόρων

  * Γεωγραφία: Π.χ.  τον χειρισμό του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου ως παράδειγμα για την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική.

 • Relevance to the daily life of students

  Η προμήθεια ενέργειας είναι απαραίτητη για το βιοτικό επίπεδο των μαθητών. Η ηλεκτρική ενέργεια και η ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα για μεταφορά ή θέρμανση αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Το επαγγελματικό υπόβαθρο του ανεπτυγμένουμαθησιακού κύκλου εξασφαλίζεται από τη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες και τη χρήση των πρόσφατων στατιστικών.