Μια από τις βασικές της Διαχειριστικής Αρχής της Λίμνης Παμβώτιδας (M.A.L.P.I.) είναι η συντήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό δε μπορεί να γίνει χωρίς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Γενικώς η βιοποικιλότητα ορίζεται ως η ποικιλία των μορφών ζωής στη γη. Αυτή η ποικιλία μπορεί να υπολογιστεί σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα: γενετική, είδη, οικοσύστημα και τοπίο. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Η εξαφάνιση των ειδών ωστόσο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κύκλου της ζωής. Τα είδη εξελίσσονται και εκλείπουν από τις απαρχές της ύπαρξης. Ωστόσο, τα είδη πλέον εξαφανίζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, σχεδόν αποκλειστικά ως άμεσο αποτέλεσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Προηγούμενες μαζικές εξαφανίσεις προφανείς στο γεωλογικό αρχείο πιστεύεται ότι προκλήθηκαν κυρίως από μαζικές κλιματικές ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Μαζικές εξαφανίσεις ως άμεση συνέπεια των δραστηριοτήτων ενός μόνο είδους είναι άνευ προηγουμένου στη γεωλογική ιστορία. Όταν οι νέοι άνθρωποι εξοικειώνονται με το περιβάλλον τους και την βιοποικιλότητα του, μαθαίνουν πώς να το σέβονται ως ενήλικες. Η εμπειρική προσέγγιση έχει επιλεχθεί για την προκείμενη υπόθεση καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή εκπαιδευτική δικαιολογία για μια εμπειρική προσέγγιση στη μάθηση (Higgins and Nicol, 2002). Η έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσω της συζήτησης, της περισυλλογής και της δράση στα προαύλια.