Het project LESET was zeer succesvol. De deelnemers, studenten tussen 15 en 16 jaar oud uit 5 verschillende landen, bestudeerden samen hun energieverbruik en verbeterden hun kennis over energie-efficiëntie met behulp van ICT-hulpmiddelen.