Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 2012 φοιτητές του Goethe-Gymnasium έθεσαν το θέμα της συμβολής ότι ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα στην Αυστρία είχαν γίνει 20 χρόνια μετά την αξέχαστη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο για την κλιματική αλλαγή. Σε μια πρώτη φάση, σχετικά ζητήματα - αρχικά στον τομέα της επιστήμης - διδάχθηκαν και εμβάθυναν μέσω διαλέξεων και σχετικών ταξιδιών. Σε μια δεύτερη φάση, οι μαθητές διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα και έκαναν δικές τους συνεντεύξεις με φημισμένους επιστήμονες / εμπειρογνώμονες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας . Τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθητικού " Συνεδρίου Περιβάλλοντος" στις 13 Νοέμβρη 2012.