Van september tot november 2012 onderzochten leerlingen van de Goethe middelbare school de bijdrage die bepaalde onderzoekscentra in Oostenrijk geleverd hebben 20 jaar na de memorabele klimaattop in Rio de Janeiro. In de eerste fase werden relevante kwesties, voornamelijk op gebied van wetenschap, onderwezen en uitgediept door middel van lezingen en excursies. In de tweede fase deden leerlingen zelf aan onderzoek en interviewden ze vermaarde wetenschappers en experts over de huidige staat van het onderzoek. De resultaten van deze inventaris werden voorgesteld tijdens de eerste “Milieuconferentie” door de leerlingen op 13 november 2012.