Middelbare scholieren (15-16 jaar) leren in een lerende centrale leeromgeving over energiegebruik, fossiele energie en hernieuwbare energiebronnen. De nadruk ligt op hoe het opslaan van fossiele hulpbronnen door energie te besparen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind, water en zon. Tijdens het eerste deel van de opleiding scenario de studenten werken met offline materiaal. In het tweede deel van de interventie de leerlingen werken met een interactief energie game/simulatie. Het doel van het spel is om alle nucleaire en fossiele centrales te vervangen door hernieuwbare energie.